Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 20.10.1994 թ.

ՀՀ, ք. Երևան նկար

astghik.soghoyan1994@gmail.com, astriksoroyan@litinst.sci.am

Ամուսնացած է, երեխաներ չունի

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2018-2021 – Երևանի պետական համալսարան, առկա ասպիրանտ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը», պաշտպանել է 2021-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի կոչում (Ժ. 01.01 – Հայ դասական գրականությամբ մասնագիտությամբ))

2016-2018 – Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայ գրականություն մասնագիտություն 

2012-2016 – Երևանի պետական համալսարան, բակալավրիատ, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն

2010-2012 – Երևանի Գ. Գյուլբենկյանի անվան թիվ 190 ավագ դպրոց

2009-2010 – Երևանի թիվ 112 ավագ դպրոց

2007-2009 – Երևանի «Մակսեդան» դպրոց

2001-2009 – Երևանի Դանիել Վարուժանի անվան թիվ 89 միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2021-ից առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գիտաշխատող

Դասավանդում

2022-ից առ այսօր – Երևանի պետական համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս

2020-2022 – Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն, դասախոս

2019-2022 – «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, դասախոս

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (Zoom, Moodle)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

19-րդ դարի հայ գրականություն, հայ մանկագրություն, գրական կապեր

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

2021-2023 – «Իտալական կլասիցիզմի և ռոմանտիզմի ազդեցությունը Վենետիկի Մխիթարյանների ստեղծագործությունների և գրքարվեստի վրա (18-19-րդ դարեր)» դրամաշնորհ, «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտություների աջակցության ծրագիր – 2022», խմբի ղեկավար:

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Ռուսաստանի Դաշնությունում

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

 1. Սողոյան Աստղիկ // Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը / Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը, 2022, 240:
 2. Մակարյան Ալբերտ, Սողոյան Աստղիկ // Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր / Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր, 2021, 188:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Սողոյան Աստղիկ // Հեքիաթի և վեպի սահմանագծին. Մեսրոպ Թաղիադյանի «Վեպ Վարսենկան» / Գրականագիտական հանդես, 2022, 25, 91-104:
 2. Սողոյան Աստղիկ // Աստղիկ Սողոյան / Բանբեր Երևանի համալսարանի. բանասիրություն, 2022, vol. 1: Հատուկ թողարկում, 44-52:
 1. Albert MAKARYAN, Astghik SOGHOYAN, Haykanush SHARURYAN // Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror / WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123.
 2. Սողոյան Աստղիկ // Պատմողի կերպարը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի կառույցում / Էջմիածին, 2022, Ա, 59-79:
 3. Սողոյան Աստղիկ // Խաչատուր Աբովյանի հուշագրական պատումի առանձնաատկությունները / Հայագիտության հարցեր, 2021, 2 (23), 139-152:
 4. Մակարյան Ալբերտ, Սողոյան Աստղիկ // Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները / Գրականագիտական հանդես, 2021, 1, 202-215:
 5. Մակարյան Ալբերտ, Սողոյան Աստղիկ // Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրային համակարգում / Հայագիտական հանդես, 2020, 2 (47), 23-33:
 6. Սողոյան Աստղիկ // Հերոսի ճանապարհի մոնոմիֆի մոելը Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպում / Պատմաբանասիրական հանդես, 2020, 2, 220-233:
 7. Սողոյան Աստղիկ // Խաչատուր Աբովյանի «Նախաշաւիղ կրթութեան…» դասագիրքը՝ որպես մանկական ստեղծագործությունների ընթերցարան / Հայագիտության հարցեր, 2020, 1 (19), 129-142:
 8. Սողոյան Աստղիկ // Խաչատուր Աբովյանը մանկագիր. պատումի առանձնահատկությունները «Պատմություն Տիգրանի» վեպում / Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2019, 3 (30), 14-25:
 9. Մակարյան Ալբերտ, Սողոյան Աստղիկ // Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց») / Հայագիտական հանդես, 2019, 2 (44), 60-69:
 10. Մակարյան Ալբերտ, Սողոյան Աստղիկ // Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին / Վէմ, 2019, 3 (67), 71-84:
 11. Սողոյան Աստղիկ // Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» պոեմի պատումի աշխարհը / Հայագիտության հարցեր, 2019, 2 (17), 117-133:
 12. Սողոյան Աստղիկ // Խաչատուր Աբովյանի «Աղասու խաղը» քնարապատմողական պոեմի երկխոսային բնույթը / Վէմ, 2019, 2 (66), 67-85:
 13. Սողոյան Աստղիկ // Դաստիարակության խնդիրները Հակոբ Պարոնյանի մանկական պարբերականում / Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2018, 2018, 3 (27), 23-35:
 14. Սողոյան Աստղիկ // Խաչատուր Աբովյանի «Հազարփեշեն» երգիծապոեմը, / ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, 1.2 (19), 31-39:
 15. Մակարյան Ալբերտ, Սողոյան Աստղիկ // Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան / Վէմ, 2017, 4 (60), 123-140:
 16. Մակարյան Ալբերտ, Սողոյան Աստղիկ // Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը / Վէմ, 2016, 3 (55), 85-118:
 17. Սողոյան Աստղիկ // Ֆենթեզի ժանրը. առասպելական տարրերը Սթեֆանի Մեյերի «Մթնշաղ» վիպաշարում / ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1.3 (13), 56-60:
 18. Պետրոսյան Աննա, Սողոյան Աստղիկ // Մոր կերպարի առանձնահատկությունները և յուրահատուկ դրսևորումները համաշխարհային գրականության մեջ / Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015, 1(18), 214-225:
 19. Սողոյան Աստղիկ // Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո տաղերգու. «Յովհաննէս եւ Աշայ» պոեմը / ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 1.3(6), 47-51: