Ծննդյան օր, ամիս, տարի 29.10.1973թ.

ՀՀ, ք. Երևան նկար

lilitseyranyan@litinst.sci.am, nazeliseyranyan@yahoo.com

Ամուսնացած է, ունի որդի

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1996 -2001 –  Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայ նորագույն գրականության ամբիոն, հայցորդ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Վահան Թեքեյանի բանաստեղծական աշխարհը», պաշտպանել է 2001թ.-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան)

1990 – 1995 -Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետ(ավարտել է գերազանցության դիպլոմով` ստանալով տարվա լավագույն շրջանավարտի վկայական), Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն

1980 – 1990 –  Երևանի թիվ 57 միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2022թ.-ից առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, առաջատար գիտաշխատող 

2006 – 2022 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող

2016 թ.-ից առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Գրականագիտության 003 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Դասավանդում

2016 թ.-ից առ այսօր – ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ նորագույն գրականության և գրաքննադատության ամբիոն, դոցենտ

2015-2017 – ՀԱՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն, ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

2012-2015 – ԵՃՇՊՀ (այժմ՝ ՃՇՀԱՀ) լեզուների ամբիոն, դոցենտ

2008-2012 – ԵՃՇՊՀ (այժմ՝ ՃՇՀԱՀ) լեզուների ամբիոն, ասիստենտ

2005-2008  – «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, Լրագրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, ասիստենտ:

2003-2005 – «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, ասիստենտ

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User(WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ նորագույն գրականություն. սփյուռքահայ գրականություն

Արդի քննադատության տեսություն

 Մշակութաբանություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

2012 – դոցենտի գիտական կոչում

2012 – ԵՃՇՊՀ (այժմ՝ ՃՇՀԱՀ), «Համալսարանի ոսկեզօծ» մեդալ

2018 – ՀՀ սփյուռքի նախարարություն, շնորհակալագիր

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 15-ից ավելի գիտաժողովների 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

Հայեցումներ բառերից անդին», Հոդվածների և ուսումնասիրությունների ժողովածու, 2021թ. «Արմավ» հրատարակչություն, 452 էջ: Հրատարակության է երաշխավորվել ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական խորհրդի կողմից:

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

 1. Հայոց լեզու. թեստային առաջադրանքներ և մեթոդական ցուցումներ, Երևան, ԵՃՇՊՀ, 2012, 55 էջ:
 2. Հիդրավլիկական տերմինների անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն բառարան (համահեղինակներ՝ Վ.Վ. Մադոյան, Ս.Զ. Շեյրանյան, Ա.Վ.Մխիթարյան), 20-րդ դարի բառարաններ, ՃՇՀԱՀ, Երևան, 2014, 456 էջ:
 3. Բանաստեղծություններ. Առաջին գիրք, Երևան, «Կոսսու», 1993, 79 էջ: 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Վահան Թեքեյանի ավանդները և սփյուռքահայ բանաստեղծությունը, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2001, թիվ 2(104), էջ 191-199: http://ysu.am/files/24L_Seyranyan.pdf
 2. Աստվածամարտությունից մինչև աստվածերգություն, Էջմիածին, 2001, Բ-Գ, էջ 63-77: http://echmiadzin.asj-oa.am/12673/1/63.pdf
 3. Վահան Թեքեյանի աստվածերգությունը, «Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը», հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2001, էջ 120-135:
 4. Իրական հայրենիքի ոգեղեն տեսիլքը, Գարուն, 2001, թիվ 4, էջ 86-88:
 5. Կինը և ծովը, էսսե, Հայացք Երևանից, 2002, թիվ 8, էջ 52-55:
 6. Մարդը և ճանապարհը, էսսե, Հայացք Երևանից, 2003, թիվ 4, էջ 38-43, թիվ 5, էջ 40-45:
 7. Ո՞վ պիտի նայի քարայրից ներս…, Հայացք Երևանից, Երևան, 2003, թիվ 6, էջ 38-41:
 8. Հավերժական ցավին տակ. Վահան Թեքեյան մարդերգակը, Վահան Թեքեյանի 125-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2004, էջ 77-84:
 9. Վահան Տերյանը և Քրիստոնեությունը, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2006, Ա(Ե), էջ 149-166: http://serials.flib.sci.am/Publications/literal-A-E/book/content.html
 10. Պոեզիան մեռավ… Կեցցե պոեզիան, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2006, Բ(Զ), էջ 96-102:
 11. Հավերժության խորհուրդը մեր ժամանակի մեջ, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2007, Ա-Բ (Է-Ը), էջ 353-357: https://arar.sci.am/dlibra/publication/216060/edition/196825/content?ref=struct
 12. Անդունդի վրայ բացուած դուռը (Բնագիր և Ինքնագիր հանդէսների վերլուծման փորձ), Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Բեյրութ, 2008, էջ 437-448:
 13. Ելենա Ալեքսանեան (1933-2008), Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Բեյրութ, 2009, էջ 437-438:
 14. Ոգու պատմության շրջածիրում, Լեզվաբանական և մեթոդական ուսումնասիրություններ, հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 75-84:
 15. Հակոբ Օշականի տիեզերքը շարժող ուժերը, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2011, ԺԱ-ԺԲ, էջ 204-225: http://serials.flib.sci.am/Publications/literal-2011/book/content.html
 16. Խոնարհում դեպի հոգու երկինքը (Հայ-թուրքական խնդրի օշականյան մեկնությունը), Հակոբ Օշական. գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Նաիրի», 2011, էջ 167-180:
 17. Համո Սահյան. Նախնականի և հավիտենականի սահմանին, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2012, ԺԳ, էջ 217-228: https://archive.is/5Ejqq
 18. Գոյաբանական մի քանի առնչություն՝ ըստ Վարդան Գրիգորյանի պատմավեպերի, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2013, ԺԴ, էջ 191-202: http://litinst.sci.am/am/Book/2013/L.Seyranyan.article.pdf
 19. Սեփական գոյի տիեզերքի մեջ՝ քաոսի ու կոսմոսի սահմանին. Աղասի Այվազյան, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2014, ԺԵ, էջ 178-192: http://litinst.sci.am/am/Book/lilit.pdf
 20. (Չ)սկսվող զրույցին ունկն(-)դիր, Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2015, ԺԶ, էջ 330-343: http://litinst.sci.am/am/Book/Book1/lilit-lusine.pdf
 21. Կանացիության խորհուրդը պատմական և տիեզերական ժամանակի զուգահեռներում. Սերո Խանզադյան, «Թագուհին հայոց», ՀԱՊՀ Լրաբեր, Գիտական հոդվածների ժողովածու, մաս 3, Երևան, 2016, էջ 994-999:
 22. Չարենցի խոսքը ձայնի և լռության սահմանին, Չարենցյան ընթերցումներ 10, հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 335-349:
 23. Անիմայի գաղափարագեղագիտական հարացույցը Լևոն Խեչոյանի «Մհերի դռան գիրքը» վեպում, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, 2019,  № 2 (29), էջ 20-36: http://www.ysu.am/files/03L_Seyranyan.pdf
 24. Կրակի լեզվով պատմվող առասպել, Գրականագիտական հանդես, 2019, ԺԸ, էջ 40-54: https://arar.sci.am/dlibra/publication/216433/edition/197158/content
 25. Քարանձավը որպես գոյաբանական ավազան և փակուղի արդի հայ պոեզիայում, Էջմիածին, 2019, Դ, էջ 101-121: http://www.ysu.am/files/8-1581665275-.pdf
 26. Գորգի գեղագիտական կշռոյթը կեանքի և գրի զուգահեռներում, Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Բեյրութ, 2019, 39, էջ 433-448:
 27. Էրզրումից ծագած լույսի խորհուրդը, Էջմիածին, 2019, Բ, էջ 140-146: https://arar.sci.am/dlibra/publication/278661/edition/255685/content
 28. Անտառը որպես ինքնէացման «վայր» Նիկողոս Սարաֆյանի «Վենսենի անտառը» երկում, Գրականագիտական հանդես, 2019, ԺԹ(2), էջ 67-90: http://litinst.sci.am/am/Book/2019/Handes-2019(2).pdf
 29. Կինը, ճակատագիրը և մահը Հովհաննես Թումանյանի աշխարհում, Գրականագիտական հանդես, 2019, ԺԹ(2), էջ 252-268: http://serials.flib.sci.am/Publications/literal-2019.2/book/content.html
 30. Ոգու տան բնակիչները. Մուշեղ Իշխան և Վազգեն Շուշանյան, Գրականագիտական հանդես, 2020-1(Ի), էջ 50-64, https://arar.sci.am/dlibra/publication/285374/edition/262026/?language=hyw
 31. Պարը կյանքի ու մահվան սահմանին, Էջմիածին, 2020, Ե., էջ 99-115: https://arar.sci.am/dlibra/publication/288353/edition/264782/content
 32. Սալոմեի պարը հայ և համաշխարհային գեղարվեստական համաբնագրում, Էջմիածին, 2020, Զ., էջ 90-115: https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2020/6.pdf
 33. Կյանքի ու մահվան պար-գուպարը Կոստան Զարյանի, Եղիշե Չարենցի և Պարույր Սևակի գեղարվեստական մեկնաբանությամբ, Էջմիածին, 2020, Է., էջ 54-69: https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2020/7.pdf
 34. Փոխատեղվող բևեռների հավիտենական կշռույթի մեջ. «Հին աստվածներ», Գրականագիտական հանդես, 2020-2(ԻԱ), էջ 25-38, https://arar.sci.am/dlibra/publication/288796
 35. Ն.Սարաֆյանի «Կախարդանք» և «Հսկում» երկերի խորհրդապատկերային համակարգը, Գրականագիտական հանդես, 2021-1 (ԻԲ), էջ 43-57, https://arar.sci.am/dlibra/publication/297900/edition/273344/content
 36. Ս.Աբրահամյանի «Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգը» գիրքը, Գրականագիտական հանդես, 2021-1 (ԻԲ), էջ 216-224, https://arar.sci.am/dlibra/publication/297913/edition/273357/content
 37. Քաոսը և կոսմոսը որպես ազգային տիեզերքը պատկերավորող նշաններ Ն.Սարաֆյանի «Իշխանուհին» և Է. Շաֆաքի «Ստամբուլի բիճը» երկերում,  Գրականագիտական հանդես, 2021-2 (ԻԳ), էջ 97-121, http://litinst.sci.am/am/Book/2021/Handes2021-2.pdf
 38. Աշխարհաթողության թեման Իսահակյանի երկերում, «Ավետիք Իսահակյան-145», Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2021, էջ 165-176:
 39. Կարապենցի «Ադամի գիրքը» վեպի պատկերավորման համակարգը, Հակոբ Կարապենց, Միջազգային գիտաժողովի զեկույցներ, Երևան, 2022, էջ 226-235:
 40. Ավանդույթի և նորի միջև սահմանայնության դրսևորումները Օրհան Փամուկի «Կարմրահեր կինը» վեպում, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն, Երևան, 2022, № 3, էջ 46-57: http://eph.am/files/05L_Seyranyan.pdf
 41. Զահրատի բաբախող աշխարհը, Գրականագիտական հանդես, 2022-2 (ԻԵ), էջ 180-198: https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Grakanagitakan%20Handes/2022(IYE).pdf
 42. Արշակ Չոպանյանի բանաստեղծական աշխարհը, Հայագիտական հանդես, Երևան, 2022, № 5 (59), էջ 118-132: file:///C:/Users/User/Downloads/Lilit++Seyrayan%20(2).pdf

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Գեորգի Պրյախին, Հարված նիզակով, պատմվածքների ժողովածու, Երևան, 2011, 228 էջ (խմբագիր)
 2. Վլադիմիր Պուտին, Մարտահրավերներ, հիմնախնդիրներ, լուծումներ, հոդվածների ժողովածու, թարգմ.` Լ. Սեյրանյան, Տ. Աշչյան, Ռ. Հարությունյան, Երևան, 2012, 328 էջ (թարգմանիչ, խմբագիր)
 3. Այդին Մորիկյան, Մնացյալ կյանքի առաջին օրը, հրապարակախոսական, գրականագիտական, գեղարվեստական, թարգմանական գործերի ժողովածու, Երևան, 2013, 176 էջ (կազմող, խմբագիր)
 4. Սաթենիկ Ավետիսյան, Գիր և ինքնություն, գրականագիտական հոդվածների և ուսումնասիրությունների ժողովածու, Երևան, «Անտարես», 2016, 226 էջ (խմբագիր, առաջաբանի հեղինակ)
 5. Սուրեն Աբրահամյան, Արդի հայ պոեզիայի գեղարվեստական համակարգը, Երևան, «Արմավ», 2020, 740 էջ (խմբագիրներ՝ Ա. Ավանեսյան, Լ. Սեյրանյան):