ՀՀ, ք. Երեւան

l.yu.vardanyan@gmail.com

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2005-2009 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ասպիրանտ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմությունը» (գրականագիտակն վերլուծություն)», պաշտպանել է 2011 թ.-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի կոչում):

1996-2000 – Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության ֆակուլտետ, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն (բակալավրիատ):

2001-2003 – Երևանի պետական համալսարան, բանասիրության ֆակուլտետ, «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն (մագիստրատուրա):

1986 – 1996 – Արազափ գյուղի Թ Հուրյանի անվան միջնակարգ դպրոց։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2016-ից առ այսօր- ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայ հին և միջնադարյան գրականության բաժնի ավագ գիտաշխատող 

2019-2022 – Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժին, «Էջմիածին» ամսագրի խմբագիր

Դասավանդում

2015-2016– Հայաստանի Մխիթարեան դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

2013-2014 –Հայաստանում «Եվրոպական քոլեջ» հիմնադրամ, հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի, հայ գրականության դասախոս

2011-2012 – Հայաստանում «Ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ, հայոց լեզվի դասախոս

2001 – 2008 – Երևանի Գրիգոր Նարեկացու անվան թ․137 միջնակարգ դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ հին և միջնադարյան գրականություն, գրականության տեսություն, արդի գրականություն։

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 20-ից ավել գիտաժողովների։

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

«Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմութիւն»-ը», Երևան, 2022, 200 էջ:

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Երկնային օրենքներ և երկրային մեղքերԱրիստակես Լաստիվերցու «Պատմության» նախերգը, «Միջազգային գիտաժողովի նյութեր», Ա պրակ Վանաձոր, 2009, էջ 9-16, ISBN 978-99941-78-88-9:
 2. Պատմիչի «ես»-ի ներմուծումը տեքստ (ըստ Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմության», «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2010-2011, ԺԱ․-ԺԲ․), էջ 153-159, ISSN – 1829 – 0116։
 3. Աստվածաշնչյան վկայակոչումներն Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմության» մեջ, «Էջմիածին», Ս Էջմիածին, 2010, թիվ 10 (Ժ), ISSN 1829-4243: https://arar.sci.am/dlibra/publication/276492/edition/253648/content 
 4. Պատմագրական ավանդույթի կիրառումը Արիստակես Լաստիվերցու «Պատմության» մեջ, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 1-2, Երևան, 2011, էջ 49-61, ISSN 0320-8117: https://arar.sci.am/dlibra/publication/43699/edition/39175/content
 5. Հրաչյա Սարիբեկյանի «Երկվորյակների արևը» վեպը, «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2013, ԺԴ, էջ 352-364, ISSN – 1829-0116։
 6. Դերենիկ Դեմիրճյանի «Գիրք ծաղկանց» պատմվածքը, «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 2014, թիվ 12 (ԺԲ), էջ 90 – 100 ISSN 1829-4243:  http://echmiadzin.asj-oa.am/id/eprint/1612:
 7. Արմեն Մարտիրոսյան՝ Միջնադարյան առավոտների ձայներգուն / «Ջրբաժան: 1960 – 70-ական թվականների արվեստագետների սերունդը» (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Մշակութային հասարակություն» ՀԿ, Երևան, 2016, էջ 121-132, ISBN 978-9939-1-0316-7:
 8. «Բիւզանդիայի՝ Արիստակէս Լաստիվերտցու ընկալումը» / «Հայաստանը և արեւելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Բ», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2017, էջ 249-256, հայերեն, ISBN 978–5–8080-1316-2, https://www.academia.edu/35488643/ARMENIA_AND_ORIENTAL_CHRISTIAN_CIVILIZATION_II  :
 9. «Էլիֆ Շաֆաքի վեպը Ստամբուլի և Հայոց ցեղասպանության մասին» / «Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը» ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., Երևան, 2017, էջ 218 – 229, ISBN 978-9939-860-50-3: 
 10. «Աստուածաշնչի՝ Ոսկան Երեւանցու եւ Մխիթար Սեբաստացու հրատարակութիւնների յիշատակարանների համեմատական քննութիւն» / «Ոսկանեան Աստուածաշնչի հրատարակութեան 350-ամեակը»,Մայր Աթոռ Սուր Էջմիածնի հրատարակչութիւն, Մայր Աթոռ Սուր Էջմիածին, 2018, էջ 43 – 50, հայերեն, ISBN 978–9939–59–196-4։ http://etchmiadzinlibrary.am/images/Conferences/Erevanci%20350.pdf http://tert.nla.am/archive/HAY%20GIRQ/Ardy/2016-2018/voskanean_astvatsachunchi_2018.pdf 
 11. «Հայկական Վերածնության հարցը Մխիթարյանների՝ հայ գրականության պարբերաբաժանման համակարգում» / «Վենետիկի Մխիթարյան միաբանություն – 300», ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., Երևան, 2018, էջ 354 – 387, հայերեն, ISBN 978–9939–860–65-7։  http://academhistory.am/images/GIT/025.pdf 
 12. «Գիտաժողով՝ «Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը. Գ» թեմայով, Պատմաբանասիրական հանդես, 2018, Ν 2, էջ 290-293, ISSN 0135-0536 (համահեղինակ՝ Մալոյան Ա․)։ http://hpj.asj-oa.am/6460/1/290.pdf
 13. Деврикян В. Г., Варданян Л. Ю., Предисловие // А. Арамян, Очерки истории армяно-испанских литературных и культурных отношений V-XX вв., Ереван, изд-во «Гитутюн», 2019, 198 с., ISBN 978-5-8080-1370-4 (соавтор Деврикян В. Г.).
 14. «Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի մշակութախնամ ազգանուէր գործունէութիւնը (2000-2019 թթ.)», «Էջմիածին», Յոբելեանական,  Ս Էջմիածին, 2019, թիվ 11 (ԺԱ.), էջ 119-148, ISSN 1829-4243: https://arar.sci.am/dlibra/publication/278827
 15. Շարականների ուսումնասիրությունը «Արարատ» ամսագրում, «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 2020, թիվ 8 (Ը.), էջ 46-60, ISSN 1829-4243:  https://arar.sci.am/dlibra/publication/288259
 16. Ընտանիքի թեման «Էջմիածին» ամսագրում, «Էջմիածին», Ս Էջմիածին, 2020, թիվ 12 (ԺԲ.), էջ 135-144, ISSN 1829-4243:  https://arar.sci.am/dlibra/publication/294254
 17. Թումանյանի գեղարվեստական ստեղծագործություններում հիշվող տեղանունները, «Հովհաննես Թումանյան – 150 (Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու)», Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2020, էջ 281 – 294, ISBN 978-5-8080-1445-9։ http://haygithimnadram.am/newbooks.php?p=2&arch=&id=&langid=1
 18. Գարեգին եպս․ Սրվանձտյանցի թատերգությունները, «Էջմիածին», Ս Էջմիածին, 2021, թիվ 5 (Ե.), էջ 92-104, ISSN 1829-4243: https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2021/5.pdf
 19. Ազգային ինքնություն («Մեռնիլը որքա՜ն դժվար է» եւ «Կիլիկիո արքան» թատերախաղերը), «Միջազգայն գիտաժողով՝ նվիրված Մուշեղ Իշխանին» զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2021, էջ 212 – 220, ISBN 9789994109807։
 20. «Վասպուրականի արծիվը հայ գրականության անդաստանում» աշխատությունը, «Էջմիածին», Ս Էջմիածին, 2021, թիվ 9 (Թ․), էջ 134-143, ISSN 1829-4243:
 21.  https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2021/9.pdf 
 22. «Ղևոնդ Ալիշանի «Բաժինք Հայոց Մեծաց» պոեմը և «Տեղագիր Հայոց Մեծաց» աշխատությունը» / «Հ Ղևոնդ Ալիշան – 200»: Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Գիտություն» հրատ, 2021, էջ 202-210, ISBN 978-5-8080-1474-9:
 23. Արիստակէս վարդապետ Լաստիվերցու գեղագիտական հայացքները՝ ըստ նրա «Պատմութեան», «Էջմիածին», Ս Էջմիածին, 2022, թիվ 8 (Ը), էջ 50-64, ISSN 1829-4243: https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2022/8.pdf

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. «Ջրբաժան: 1960 – 70-ական թվականների արվեստագետների սերունդը» (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Մշակութային հասարակություն» ՀԿ, Երևան, 2016, էջ 121-132, ISBN 978-9939-1-0316-7:
 2. Деврикян В. Г., Варданян Л. Ю., Предисловие // А. Арамян, Очерки истории армяно-испанских литературных и культурных отношений V-XX вв., Ереван, изд-во «Гитутюн», 2019, 198 с., ISBN 978-5-8080-1370-4.
 3. Իոհան ավագերեց Մեյենդորֆ, Ամուսնությունն ուղղափառության մեջ, Ս. Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հրատ., 2021, 136 էջ, ISBN 978-9939-59-271-8։ Ռուսերենից թարգմանությունը և ծանոթագրությունները՝ Տ. Անդրեաս վրդ. Եզեկյանի։
 4. Դոկտոր Կարեն Նազարյան, Տ Անդրեաս վրդ Եզեկյան, Դիակոնիկ աշխատանքի ներածություն, Վաղարշապատ, Հայաստանյան Կլոր Սեղան հիմնադրամ, 2023, 292 էջ, ISBN 978-9939-1-1622-8: