Ծննդյան օր, ամիս, տարի 24.01.1979 թ.

ՀՀ, ք. Երևան

hrachsar79@gmail.com

hrachsar@mail.ru

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2001-2004 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ասպիրանտ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Մարդու օտարման պրոբլեմը ժամանակակից հայ արձակում», պաշտպանել է 2004 թ-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի աստիճան)։

1997-2001 – Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

1994-1996 – Վանաձորի Ս Աբովյանի անվ վարժարան, հումանիտար հոսք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2004 առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

2022 առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի փիլիսոփայության տեսության և պատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող

2019–2020 – ՀՀ Ազգային գրադարանի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար 

2009-2019 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի սփյուռքահայ գրականության բաժնի վարիչ

2018–2019 – ՀՀ Ազգային գրադարանի գրականության հանրահռչակման բաժնի վարիչ 

2007-2008 – «Գրքերի աշխարհ» թերթի գլխավոր խմբագիր

2001–2003 – «Գրական թերթ»–ի քննադատության բաժնի վարիչ

Դասավանդում

2010-2018 – «Մխիթարյան կրթահամալիր», հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

2010–2014 – ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 20–րդ դարի արտասահմանյան գրականության դասախոս

2004-2005 – Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարան և ընծայարան, հայ մատենագրության և գրականության ուսուցիչ

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, նորվեգերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

19–20–րդ դդ հայ և համաշխարհային գրականություն, 

19–20–րդ դդ փիլիսոփայություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

2016 – Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի դրամաշնորհ «Մոդեռնիզմը քսաներորդ դարի հայ գրականության մեջ» թեմայի համար։ 

2008 – Հայերի Համաշխարհային Կոնգրեսի և Հայաստանի Գրողների միության «Հայը 21-րդ դարի սկզբին» մրցանակին «լավագույն անտիպ վեպի» մրցանակ

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային մի քանի գիտաժողովների

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

մենագրություններ

 1. Մոդեռնիզմի դրսևորումները 20-րդ դարի հայ գրականության մեջ (Հասմիկ Խեչիկյանի հետ համահեղինակությամբ), Էդիթ Պրինտ, 2019, 204 էջ:
 2. Հովհաննես Պետրոսյան. Մատենագետի կյանքն ու գործունեությունը, Երևան, Դար, 2009, 144 էջ:
 3. Հայաստանի՝ իբրև հայկական ինքնության առանցքի ընկալումը սփյուռքահայ արդի գրականության համապատկերում (համահեղինակությամբ Արքմենիկ Նիկողոսյանի), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվ. գրականության ինստիտուտ, 2010, 110 էջ:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Ֆեոդոր Դոստոևսկու ազդեցութեան որոշ դրսևորումներ Յակոբ Օշականի վաղ շրջանի ստեղծագործութեան մէջ, Էջմիածին, 2022, ԺԱ. 113
 2. ««Փարվանա». էզոթերիկ ընթերցում», Դպրատուն, Ստեփանակերտ, «Գրիգոր Նարեկացի» համալսարան, հասարակական գիտությունների հանդես, 2022-2(14), էջ 28-32:
 3. Օտարման դրաման Որբունու «Փորձը» և Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» վեպերում, Ե., ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, «Գրականագիտական հանդես», ԻԳ, 2021-2, էջ 85-96:
 4. Հայկական ֆուտուրիզմի վեպը, Գրականագիտական հանդես, Եր., 2019, ԺԸ, էջ 55-64:
 5. «Արթյուր Ադամովի պիեսները», (Ա. Ադամովի պիեսների առաջին հայերեն ժողովածուի լույս ընծայման առթիվ)  Գարուն, 2018, թիվ 2, էջ 56-58:
 6. Խորհրդային շրջանի առաջին մոդեռնիստական վեպը, Եր., (Մ. Արմենի «Երևան» վեպի մասին), Գրականագիտական հանդես, 2017, ԺԷ, էջ 61-70:
 7. Սփյուռքահայ գրականության ուսումնասիրման խնդիրների շուրջ, «Գրական սփյուռք» տարեգիրք, Երևան, 2014, էջ 219-234:
 8. Ռաֆայել դե Նոգալեսի «Չորս տարի կիսալուսնի ներքո» հուշագրությունը, Գրականագիտական հանդես, 2014, ԺԵ, 207-212:
 9. «Հակոբ Օշականը և «գիտակցության հոսքը»», Լեզուն և գրականությունը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում. գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2014, էջ 292-303:
 10. Դոն Կիխոտը որպես «իսպանական Քրիստոս», «Հանրապետական գիտաժողով. գիտական նյութերի ժողովածու», Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 2013 թ., էջ 389-396:
 11. «Մնացորդաց» վեպի և «գիտակցության հոսքի» որոշ առնչություններ, «Հակոբ Օշական. գիտաժողովի նյութեր», Երևան, Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն, ԵՊՀ, 2011, էջ 157-167:  
 12. Զավեն Պիպեռյանի «Մրջյուններու վերջալույսը» վեպը և էկզիստենցիալիզմը, «Գրական սփյուռք» տարեգիրք, Երևան, 2010, էջ 243-250: 
 13. Գուրգեն Խանջյանի «Հիվանդանոց» վեպն անկախության շրջանի հայ գրականության համատեքստում, Գրականագիտական հանդես, 2012, թիվ ԺԳ, էջ 322-326:
 14. Безымянный образ и потеря индивидуальности, Ер., Литературная Армения, 2004, 4, стр. 136-144.
 15. Օտարված հերոսը Պերճ Զեյթունցյանի «Քսաներորդ դարի լեգենդ» վեպում, Եր., Կանթեղ, 2004, թիվ 4, էջ 3-6:
 16. Հաղորդակցման խզումը և գեղարվեստական պայմանականությունը, Եր., Կանթեղ, 2004, թիվ 3, էջ 3-6:  

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Գրական սփյուռք» տարեգիրք, 2010-2018թթ