01. 02. 2023թ. հ.16Ա, 18․08․2023թ․ հ․140-Ա

Գրականագիտության 003, մասնագիտական խորհրդի մասին

Ղեկավարվելով Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի 15.2 հոդվածով և ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի 15-րդ և 16-րդ կետերով՝

1. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում ստեղծել Գրականագիտության 003 մասնագիտական խորհուրդ:

2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

Ժ.01.01 – Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝  հետևյալ կազմով.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում

1.Աբրահամյան Սուրեն Սերյոժայի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02 (նախագահ)

2.Իսահակյան Ավետիք Վիգենի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01 (նախագահի տեղակալ)

3.Մարգարյան Սիրանուշ Ալեքսանդրի – բ.գ.թեկնածու, Ժ.01.02 (գիտքարտուղար)

4.Դոլուխանյան Աելիտա Գուրգենի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01

5.Հովհաննիսյան Սուսաննա Գուրգենի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01

6.Դեմիրճյան Պետրոս Հակոբի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01

7.Եղիազարյան Վանո Ալբերտի – բան.գիտ. դոկտոր, ժ.01.01

8.Մնացականյան Եվա Ժորայի – բան.գիտ. Ժորայի, Ժ.01.01

9.Որսկանյան Հերիքնազ Վանիկի – բան.գիտ.թեկնածու, Ժ.01.01

3. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

Ժ.01.02–Նորագույն շրջանի հայ գրականություն մասնագիտությամբ՝  հետևյալ կազմով.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում

1.Աբրահամյան Սուրեն Սերյոժայի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02 (նախագահ)

2.Դանիելյան Սուրեն Դավթի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.02 /նախագահի տեղակալ/

3. Մարգարյան Սիրանուշ Ալեքսանդրի – բան.գիտ.թեկնածու,  Ժ.01.02 /գիտքարտուղար/

 4.Եղիազարյան Ազատ Կոմունարի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02

5. Գիլավյան Մարտին   Գարեգինի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02

7. Սեյրանյան Լիլիթ Բորիսի – բան.գիտ. թեկնածու, ժ.01.02

8.Ավանեսյան Արմեն Ավանեսի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02 

4. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

Ժ.01.05 – Բանահյուսություն  մասնագիտությամբ՝  հետևյալ կազմով.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում

1.Աբրահամյան Սուրեն Սերյոժայի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02 (նախագահ)

2.Հայրապետյան Թամար Լազարի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.02 /նախագահի տեղակալ/

3.Մարգարյան Սիրանուշ Ալեքսանդրի – բան.գիտ.թեկնածու, Ժ.01.02 /գիտքարտուղար/

4. Ջիվանյան Ալվարդ Հակոբի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.05

5. Պետրոսյան Արմեն Եղիշեի բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.05

6. Մուշեղյան Ալբերտ Վարազդատի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.01

7. Խեմչյան Էսթեր Հայկի – բան.գիտ. թեկնածու, Ժ.01.05

8.Նիկողոսյան Արքմենիկ Հրայրի – բան.գիտ.թեկնածու, Ժ.01.01

9.Վարդանյան Նվարդ Խաչատուրի – բան.գիտ. թեկնածու, Ժ.01.05

5.Գրականագիտության 003 խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև  2024 թ.փետրվարի 1-ը: 

Հիմք. ՀՀ ԳԱԱ  Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Հ․ Որսկանյանի 16․08.2023թ. N 69 միջնորդագիրը: