01. 02. 2023թ. հ.16Ա, 18․08․2023թ․ հ․140-Ա, 29.02.2024թ. հ. 24-Ա

Գրականագիտության 003, մասնագիտական խորհրդի մասին

Ղեկավարվելով Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի 15.1 հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով, «ՀՀ-ում գիտական աստիճանաշնորհման կարգի» 15-րդ և 16-րդ կետերով և հիմք ընդունելով ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրենի 2024թվականի հունվարի 29-ի հ. 2477-23 գրությունը՝

1. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում ստեղծել Գրականագիտության 003 մասնագիտական խորհուրդ:

2. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

Ժ.01.01 – Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն /բանասիրական գիտություններ/ մասնագիտությամբ՝  հետևյալ կազմով.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում

1.Աբրահամյան Սուրեն Սերյոժայի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02 (նախագահ)

2.Իսահակյան Ավետիք Վիգենի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01 (նախագահի տեղակալ)

3.Մարգարյան Սիրանուշ Ալեքսանդրի – բ.գ.թեկնածու, Ժ.01.02 (գիտքարտուղար)

4.Դոլուխանյան Աելիտա Գուրգենի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01

5.Հովհաննիսյան Սուսաննա Գուրգենի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01

6.Դեմիրճյան Պետրոս Հակոբի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.01

7.Եղիազարյան Վանո Ալբերտի – բան.գիտ. դոկտոր, ժ.01.01

8.Մնացականյան Եվա Ժորայի – բան.գիտ. Ժորայի, Ժ.01.01

9.Որսկանյան Հերիքնազ Վանիկի – բան.գիտ.թեկնածու, Ժ.01.01

3. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

Ժ.01.02–Նորագույն շրջանի հայ գրականություն մասնագիտությամբ՝  հետևյալ կազմով.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում

1.Աբրահամյան Սուրեն Սերյոժայի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02 (նախագահ)

2.Դանիելյան Սուրեն Դավթի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.02 /նախագահի տեղակալ/

3. Մարգարյան Սիրանուշ Ալեքսանդրի – բան.գիտ.թեկնածու,  Ժ.01.02 /գիտքարտուղար/

4.Եղիազարյան Ազատ Կոմունարի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02

5. Մուսայելյան Հովիկ Գաստելլոյի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02

6. Աղաջանյան Սերգեյ Արարատի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02

7. Գրիգորյան Վաչագան Ռաֆիկի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02

8. Սեյրանյան Լիլիթ Բորիսի – բան.գիտ. թեկնածու, ժ.01.02

9.Ավանեսյան Արմեն Ավանեսի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02

4. Խորհուրդը կարող է կազմակերպել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ.

Ժ.01.05 – Բանահյուսություն  մասնագիտությամբ՝  հետևյալ կազմով.

Ազգանուն, անուն, հայրանուն Գիտական աստիճանը Թվանիշը խորհրդում

1.Աբրահամյան Սուրեն Սերյոժայի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.02 (նախագահ)

2.Հայրապետյան Թամար Լազարի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.05 /նախագահի տեղակալ/

3.Մարգարյան Սիրանուշ Ալեքսանդրի – բան.գիտ.թեկնածու, Ժ.01.02 /գիտքարտուղար/

4. Ջիվանյան Ալվարդ Հակոբի – բան.գիտ.դոկտոր, Ժ.01.05

5. Պետրոսյան Արմեն Եղիշեի բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.05

6. Մուշեղյան Ալբերտ Վարազդատի – բան.գիտ. դոկտոր, Ժ.01.01

7. Խեմչյան Էսթեր Հայկի – բան.գիտ. թեկնածու, Ժ.01.05

8.Նիկողոսյան Արքմենիկ Հրայրի – բան.գիտ.թեկնածու, Ժ.01.01

9.Վարդանյան Նվարդ Խաչատուրի – բան.գիտ. թեկնածու, Ժ.01.05

5.Գրականագիտության 003 խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել մինչև  2025 թ.փետրվարի 28-ը:

Հիմք. ՀՀ ԳԱԱ  Գրականության ինստիտուտի տնօրեն Հ․ Որսկանյանի 29․01.2024թ. N 23 միջնորդագիրը: