Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 30.05.1950 թ.

ՀՀ, ք. Երևան

pdemirchyan@mail.ru

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ-ին պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն և ստացել բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան (դոկտորական ատենախոսության թեմա՝ «Տիրան Չրաքյան /Ինտրա/. Կյանքն ու  Գործը կամ «հեքիաթի» իրականությունը»)

1981թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն  և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան (թեկանծուական ատենախոսության թեմա՝ «Սովետահայ արձակը 60-70-ական թվականներին /ժամանակակից թեմատիկան/») 

1967-1972 – Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետ, բանասեր, հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն 

1957-1967 – Երևանի թիվ 36 միջնակարգ դպրոց 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2010-ից առ այսօր- ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ,   

ավագ գիտաշխատող, 2022-ից՝ առաջատար գիտաշխատող

2013-ից առ այսօր – ՀԳՄ վարչության քարտուղար

2012-2013 – ՀՀ ՏԿ նախարարության «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ, խորհրդական

2010-2012 – ՀՀ ՏԿ նախարարություն, լրատվության և հասարակության հետ կապերի բաժնի պետ

2000-2009 – ՀՀ կառավարության աշխատակազմի լրատվության և քարոզչության կապերի վարչություն, խորհրդատու, վարչության պետի տեղակալ, գլխավոր մասնագետ

1998 – 2000 – ՀՀ ՊՆ լրատվության և քարոզչության վարչություն, մամուլի բաժնի պետ

1972 – 1998 – ՀԳՄ «Գրական թերթ»-ի խմբագրություն, գրական աշխատող, բաժնի վարիչ

Դասավանդում

1995-1997 և 2000–2005 – Երևանի Հր. Աճառյանի անվան համալսարան, հայ գրականության դասախոս

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն /բառարանով/

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ նոր և ժամանակակից գրականություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

 1. 2020 – ՀԳՄ “Գրական վաստակի համար” մեդալ
 2. 2016 – “Տիրան Չրաքյան /Ինտրա/ կամ “հեքիաթի” իրականությունը” մենագրություն,  ՀԳՄ Նիկոլ Աղբալյանի անվան մրցանակ
 3. 2016 -ՀԳՄ “Գրական թերթ”-ի տարեկան 1-ին մրցանակ` գրականագիտություն անվանակարգում
 4. 2015 – Ֆրիտյոֆ Նանսենի անվան Ոսկյա հուշամեդալ
 5. 2015 –  ՀԳՄ և ՀՀ ՊՆ համատեղ մրցանակ` գրականագիտություն անվանակարգում
 6. 2014 – ՀՀ մշակույթի նախարարություն, Ոսկե մեդալ
 7. 2014 – Ռուսաստանի գրողների միության Մոսկվայի կազմակերպության Ա.Ս. Գրիբոեդովի անվան գրական մրցանակ
 8. 2010 –  Երևանի քաղաքապետարան, Շնորհակալագիր
 9. 2009 –  “Արաբկիր համայնքի պատվավոր քաղաքացի” , Հուշամեդալ
 10.  2004 – «Վարք Ինտրայի» մենագրություն, ՀԳՄ Նիկոլ Աղբալյանի անվան մրցանակ

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 20-ից ավելի գիտաժողովների

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

 1. «Ժամանակը և գրականության զարգացումը» Երևան, «Սովետական գրող» հրատ., 1986, 220 էջ։
 2. «Վարք Ինտրայի» , Երևան, «Առերեսում», «Անի» հրատ., 2003, 176 էջ։ 
 3. «Տիրան Չրաքյան /Ինտրա/. Կյանքն ու Գործը, կամ «հեքիաթի» իրականությունը» , Երևան, «ՀԳՄ» հրատ., 2016, 720 էջ:

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. «Ազգային ոգու գրականութիւն», Պէյրութ, «Բագին» , N 11-12, 1992, էջ 68-74:
 2. «Ինտրայի գեղարուեստական մտածողութեան առանձնայատկութիւնը» , Պէյրութ, «Արարատ» /բացառիկ/, N 38, 1996, էջ 124-127։
 3. «Վահան Թեքեյան. տառապանքի և հույսի բանաստեղծը» , Երևան,  «Պայքար» , N 1-2, 1996, էջ 20-24։
 4. “Измебу светлости и мрака”, Белград, “Култура 011” , януар-април, 1997, с. 33-35 /սերբերեն/։
 5. «Տիրան  Չրաքյանի /Ինտրա/ սոցիոլոգիական հայացքները» , Երևան, «Լրաբեր /հասարակական գիտությունների/» , N 3, 2013, էջ 172-183։
 6. «Ինտրա. գրական նախափորձերը», «Հայագիտական հանդես», Երևան, N 3-4, 2013, էջ 110-123։
 7. «Ազգայինի դրսևորումները Տիրան Չրաքյանի /Ինտրա/ գեղարվեստական մտածողության մեջ», Երևան, «Վէմ» /համահայկական հանդես/,  N 3, 2013, էջ 56-69։
 8. «Ինտրա -«Նոճաստան» , Երևան, «Հանդես» /գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու/,  N 14, 2013, էջ 188-199։  
 9. «Ինտրան և լեզվի հարցերը» Երևան,  «Կանթեղ» /գիտական հոդվածների ժողովածու/, N 2, 2013, էջ 22-32։
 10. «Ինտրայի քննադատական-գեղագիտական հայացքները», Երևան, «Գրականագիտական հանդես»,   N ԺԴ, 2013, էջ 89-109։ 
 11. «Երկու փոքրիկ գլուխգործոց», Երևան, «Գրականագիտական հանդես»,  N ԺԵ, 2014, էջ 285-295:
 12. «Տիրան Չրաքյան /Ինտրա/. գնահատության ընթացքը», Երևան, «Գրականագիտական հանդես»,  N ԺԶ, 2015, էջ 70-86:
 13. «Տիրան Չրաքյանի /Ինտրա/ մանկավարժական հայացքները» , Երևան, «Բանբեր Երևանի համալսարանի»,  N 1, 2014, էջ 30-43:
 14. «Տիրան եւ Ինտրա. անունի երկուութիւնը», Պէյրութ, «Բագին» , N 2, 2015, էջ 27-31:
 15. «Գրականագիտության դասականը», Երևան, «Վէմ» /համահայկական հանդես/, N 3, 2017, էջ 193-207:
 16. «Նար-Դոսի ստեղծագործության գնահատության ընթացքը», Երևան, «Պատմաբանասիրական հանդես»,  N 2, 2019, էջ 57- 65։
 17. «Րաֆֆին՝ ազգային և համամարդկային /ծննդյան 185-ամյակի առթիվ/» , Երևան, «Վէմ» /համահայկական հանդես/,  N 2, 2020, էջ 82-95։
 18. «Հենրիկ Էդոյանի գիտագեղարվեստական աշխարհը», Երևան,    «Պատմաբանասիրական հանդես» ,  N 3, 2020, էջ 274-280։
 19. «Ժամանակի հայտնի դեմքերը Խրիմյան Հայրիկի մասին», Երևան, «Պատմաբանասիրական հանդես», 2021-1,  էջ 64-79:
 20. «Եղիա Տեմիրճիպաշյան. Բազմավաստակ գրողն ու մտավորականը» , Երևան, «Պատմաբանասիրական հանդես» , 2021-2,  էջ 31-46:
 21. «Ամենուս ալ է մեծ վարպետն ու նահապետն՝ Հ. Ղ. Ալիշան». Եղիա Տէմիրճիպաշեան», Վենետիկ, «Բազմավէպ», 2021, 1-2, էջ 194-211/:
 22. «Գոյության առեղծվածի խնդիրը Եղիա Տեմիրճիպաշյանի մտածողության համակարգում», «Պատմաբանասիրական հանդես» , Երևան, 2023, հ. 2, էջ 164-174, DOI: 10.54503/0135-0536-2023.2-164, ISSN 0135-0536/ http://www.academhistory.am/images/Patmabanasirakan_handes/Handes-2023-2.pdf

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ