Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 29.10.1965թ.

ՀՀ, Արմավիր մարզ, գ. Այգեկ

aristakesyanr.yahoo.com, ruzannaarestakesyan@litinst.sci.am

Ունի մեկ երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2006թ.-ին ստացել է բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, դոկտորական ատենախոսության թեման՝ «Պարույր Սևակ. գեղագիտություն և բանարվեստ»

1987-1990թթ. – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ասպիրանտ: Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Զարեհ Որբունի. կյանքը և ստեղծագործությունը», պաշտպանություն՝ 1991 թ., նույն թվականին՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

1982-1987թթ. – Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ, մասնագիտությունը՝ հայոց լեզու և գրականություն

1972-1982թթ. – Արմավիրի մարզի Այգեկի միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2004-2005թթ. – Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի դասախոս

2003 թվականից մինչև այսօր – Այգեկի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն

2000-2005թթ. – Հր. Աճառյանի անվան համալսարանի դասախոս

1991 թվականից մինչև այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող

1987 – 2003թթ. – Այգեկի միջնակարգ դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Նորագույն շրջանի հայ գրականություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն) 

2015 – Ազգային ժողովի պատվոգիր

2018 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության իսնտիտուտի շնորհակալագիր

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ԳՐՔԵՐ

 1. «Պարույր Սևակ. գեղագիտություն և բանարվեստ», Երևան, 2006, 267 էջ:
 2. «Գրական վավերագրեր (1920-1930-ական թվականներ)», հ. 1, Երևան, 2020, 826 էջ:

 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. «Զարեհ Որբունու ստեղծագործությունը 1950-1960-ական թվականներին, Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների գիտաժողովի նյութեր, Ե., ՀՀ ԳԱԱ հրատարակչություն, 1990:
 2. «Զարեհ Որբունու ստեղծագործության վաղ շրջանը», «Բանբեր», թիվ 1, Ե., 1992:
 3. «Զարեհ Որբունի – 90», «Литературная Армения», Ե., 1992:
 4. «Զարեհ Որբունու «Ասֆալթ» վեպը իբրև ստեղծագործական հայտնություն», «Նորք», Ե., 1992:
 5. «Գրական հուշարձան 1937-ի զոհերին», «Գարուն», Ե., 1995, թիվ 8, էջ 72-73:
 6. «Շուշանյանի չարչարանաց պոեզիան», «Գարուն», Ե., 1996, թիվ 4, էջ 35-38:
 7. «Որբունու «Ասֆալթ» վեպը «գիտակցության հոսքի» տեսադաշտում, «Գարուն», Ե., 1997, թիվ 6, էջ 73-76:
 8. «Կոստան Զարյանի «Մեհյան» հանդեսը», «Գարուն», Ե., 1999, թիվ 7, էջ 23-26:
 9. «Ակսել Բակունցը` ինչպես որ կա», «Գարուն», Ե., 1999, թիվ 9, էջ 37-39:
 10. «Սփյուռքահայ գրականության ձևավորումը», «Հայոց լեզու և գրականություն», Ե., 2000, թիվ 1-2, էջ 66-73:
 11. «Մատթեոս Զարիֆյան. կյանքի և մահվան ճամփաբաժանին», «Հայոց լեզու և գրականություն», Ե., 2001, թիվ 1-2, էջ 48-53:
 12. «Ի՞նչ են գուժում նահանջի զանգերը», «Գարուն», Ե., 2001, թիվ 4, 2001, էջ 9-13:
 13. «Զարեհ Որբունի. «Գիրքս մերկությունս է…»», «Նոր-Դար», Ե., 2001, թիվ 4, էջ 40-45:
 14. «Զարեհ Որբունի. գրական հայացքներ», «Հայոց լեզու և գրականություն», Ե., 2002, թիվ 6, էջ 37-41:
 15. «Երաժշտական մտածողությունը գրականության մեջ», «Նոր-Դար», Ե., 2004, թիվ 1-2, էջ 344-348:
 16. «Պարույր Սևակը գրականության տեսաբան», «Հայոց լեզու և գրականություն», Ե., 2004, թիվ 1-2, էջ 42-46:
 17. «Պարույր Սևակ – 80», «Հայոց լեզու և գրականություն», Ե., թիվ 3-4, 2004, էջ 89-97:
 18. «Շարային կառուցումի գեղարվեստական սկզբունքը Պ. Սևակի «Մարդը ափի մեջ» գրքում, «Գրականագիտական հանդես», Ե., 2004, Բ, էջ 78-84:
 19. «Համանվագայնությունը Սևակի պոեզիայում», «Գարուն», Ե., 2004, թիվ 11, էջ 92-96:
 20. «Պարույր Սևակի «Անձրևային սոնատ»-ի երաժշտական կառուցվածքը», «Էջմիածին», 2005, Ա, էջ 112-118:
 21. «Պարույր Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի համանվագային կառուցվածքը», «Նոր-Դար», Ե., 2005, թիվ 1, էջ 154-162:
 22. «Պարույր Սևակի «Եղիցի լույս» գրքի համանվագային կառուցվածքը», «Գրականագիտական հանդես», Ե., 2005, Ա, էջ 168-174:
 23. «Պարույր Սևակի քննադատական հայացքների մեթոդաբանական հիմքերը», «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2005, թիվ 2, էջ 155-161:
 24. «Պարույր Սևակ-Նարեկացի. ստեղծագործական ազդակներ և առնչություններ», «Պատմաբանասիրական հանդես», Ե., 2005, թիվ 2, էջ 255-261:
 25. «Պարույր Սևակ. բառի ձայնն ու լռությունը», «Նորք», 2005, թիվ 3, էջ 130-143:
 26. «Երաժշտական կառուցումի սկզբունքը Պարույր Սևակի «Աշնանային վալս»-ում, «Կանթեղ», Ե., 2005, թիվ 4, էջ 58-63:
 27. «Պ. Սևակ. գրական ավանդույթ և արդիականություն», «Էջմիածին», 2005, Զ, էջ 108-112:
 28. «Կոստան Զարյանի պոեզիան», «Հայոց լեզու և գրականություն», Ե., 2011, թիվ 1, էջ 38-44:
 29. «Մի թռչունի թատրոն», «Նարցիս», Ե., 2012, թիվ 4, էջ 49-60:
 30. «Դավիթ Գասպարյան (Ծննդյան 75-ամյակի առթիվ)», «Պատմաբանասիրական հանդես», Ե., 2022, թիվ 3, էջ 349-352: https://arar.sci.am/dlibra/publication/361568/edition/332463/content?fbclid=IwAR0taX7o9VcrdbICFo7dtZcvxNb0vUCA5okAv9K3pO7P_XR7JALNH_BXwFM:
 31. «Մոռացված մի էջ Եղ. Չարենցի գրական ժառանգությունից», «Գրականագիտական հանդես», Ե., 2022-2, ԻԵ, էջ 123-145:

Երեք տասնյակ հրապարակումներ կան «Հայրենիքի ձայն», «Գրական թերթ», «Հայաստանի Հանրապետություն», «Երկիր Նաիրի», «Հորիզոն», «Ազգ», «Ժամանակի միտք», «Իրավունք», «Հայրենականչ»  թերթերում: