Ծննդյան օր, ամիս, տարի 09.06.1993

ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, գ. Կարբի

parsadanyansiranush@gmail.com

siranushparsadanyan@litinst.sci.am

Ամուսնացած է, ունի երկու զավակ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2016-2020 – ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ասպիրանտ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Հովհաննես Միրզայան Վանանդեցու գրական ժառանգությունը», պաշտպանել է 2022 թվականին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածում կոչում)

2013-2015 – Երևանի պետական համալսարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոս, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն 

2009-2013 – Երևանի պետական համալսարանի Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն 

1999-2009 – Հովիկ Մելիքսեթյանի անվան միջնակարգ դպրոց, գ. Շնող, Լոռի

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2021 թվականից – ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

2022-2023 – «Գիտական Արցախ» պարբերականի հայերենի պատասխանատու

2020-2021 – Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան, գիտաշխատող

2019-2020 – Արարատյան Հայրապետական թեմ, «Շողակն Արարատյան» պաշտոնաթերթի պատասխանատու քարտուղար

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայկական կլասիցիզմ, հայ նոր գրականություն, գրական կապեր

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

Դրամաշնորհներ 

«Հայկական լեգենդների գերմանական գրառումները եվ մեկնաբանությունները», դրամաշնորհ հատկացնող կազմակերպություն՝ Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիր, դրամաշնորհի իրականացման սկիզբ՝ 2023, դրամաշնորհի տևողությունը՝ 12 ամիս, համաղեկավար՝ Թերեզա Թադևոսյան:

«Կնոջ հիմնախնդիրները 19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևմտահայ գրականության մեջ», դրամաշնորհ հատկացնող կազմակերպություն՝ Գիտության կոմիտե, դրամաշնորհի իրականացման սկիզբ՝ 2021, դրամաշնորհի տևողությունը՝ 24 ամիս, ղեկավար՝ բանասիրական գիտությունների թեկնածու Նաիրա Համբարձումյան:

«Ստեղծագործողներին, հետազոտողներին և թարգմանիչներին տրվող աջակցության ծրագիր», դրամաշնորհ հատկացնող կազմակերպություն՝ ԿԳՄՍ նախարարություն, դրամաշնորհի իրականացման սկիզբ՝ 2020, դրամաշնորհի տևողությունը՝ 12 ամիս:

Թարգմանած գրքեր

Վոլֆգանգ Բորխերտ, «Հացը», «Երևանյան էսքիզ» հրատարակչություն, 2021, բնագրային լեզու՝ գերմաներեն:

Յոզեֆ ֆոն Այխենդորֆ, «Մի դատարկապորտի կյանքից», «Երևանյան էսքիզ» հրատարակչություն, 2020, բնագրային լեզու՝ գերմաներեն, գիրքը հրատարակվել է ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ:

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային շուրջ 10 գիտաժողովի:

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Ռոմանտիկ սիրո փիլիսոփայական-մարդաբանական մեկնաբանությունը Սրբուհի Տյուսաբի և Սիպիլի վեպերում (համահեղինակ՝ Նաիրա Համբարձումյան), «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», Երևան, 2023, N 1, էջ 23-34: https://journals.ysu.am/index.php/bulletin-ysu-philology/article/view/vol14_no1_2023_pp023-034/vol14_no1_2023_pp023-034_pdf
 2. Philosophical-anthropological concepts of subject and subjectivity as a genesis of women’s emancipation (co-author – Naira Hambardzumyan), ”WISDOM”, Yerevan, 2022, 24 (4), p. 56-63. https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/953
 3. The philosophy of education and upbringing as the quintessence of women’s emancipation (co-author – Naira Hambardzumyan), ”WISDOM”, Yerevan, 2022, Special Issue 3(4), p. 40-47. https://wisdomperiodical.com/index.php/wisdom/article/view/922/522
 4. The issue of woman-subject-identity as an attempt towards self-representation of gender (co-author – Naira Hambardzumyan), ”Katchar scientific periodical”, Yerevan, 2022, N 2, p. 79-86: https://www.isec.am/images/gitakan_hraparakumner/KATCHAR_II_2022.pdf
 5. Typology of female characters in the novels of western armenian female authors (co-author – Naira Hambardzumyan), ”Armenian Folia Anglistika”, Yerevan, Vol. 18, Issue 2 (26), 2022, p. 163-176: https://journals.ysu.am/index.php/arm-fol-angl/article/view/vol18_no2_2022_pp163-176/pdf
 6. Սրբուհի Տյուսաբը և հայ բարեգործական ընկերությունները (համահեղինակ՝ Նաիրա Համբարձումյան), «Գիտական Արցախ», Երևան, 2022, N 4 (15), էջ 150-158:  https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2023/02/%D5%86%D5%A1%D5%AB%D6%80%D5%A1-%D5%80%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%B8%D6%82%D5%B4%D5%B5%D5%A1%D5%B6%E2%80%A4-%D5%8D%D6%80%D5%A2%D5%B8%D6%82%D5%B0%D5%AB-%D5%8F%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%BD%D5%A1%D5%A2.pdf
 7. Հայկ Նահապետի կերպարը Հովհաննես Վանանդեցու ստեղծագործություններում, «Գիտական Արցախ», Երևան, 2022, N 3, էջ 164-172:  https://artsakhlib.am/2022/10/30/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%af-%d5%b6%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%ba%d5%a5%d5%bf%d5%ab-%d5%af%d5%a5%d6%80%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a8-%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d5%bd-%d5%be%d5%a1%d5%b6%d5%a1/?fbclid=IwAR2yVCvtb0_7QO8TIF6IketAVDenZWJzyJGJc1mPod_tw4hzVhh2ro54plo
 8. Սրբուհի Տյուսաբ – Պետրոս Ադամյան – Գևորգ Ապտուլլահյան փոխառնչությունները որպես գրական-մշակութային միջավայրի ներազդեցություն (համահեղինակ՝ Նաիրա Համբարձումյան), «Գիտական տեղեկագիր», Երևան, 2022, N 2, էջ 54-69: http://www.asu.am/images/stories2/2023/pdf/Hasarakgit-2.2022.pdf
 9. ԵՍ ԿԻՆ ԵՄ ասացումը Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզներ» ինքնակենսագրական վեպում (համահեղինակ՝ Նաիրա Համբարձումյան), «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2022, N 5 (59), էջ 133-148: https://armenianstudies.aspu.am/index.php/armenianstudies/article/view/21/12
 10. Սրբուհի Տյուսաբ – Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան անձնականությունից գեղարվեստ ուղիղ ճանապարհը (համահեղինակ՝ Նաիրա Համբարձումյան), «Գավառի պետական համալսարան. գիտական հոդվածների ժողովածու 12», ԳՊՀ հրատ., 2022, էջ 374-388:
 11. Սրբուհի Տյուսաբը և հայ բարեգործական ընկերությունները (համահեղինակ՝ Նաիրա Համբարձումյան), «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 11-րդ միջազգային գիտաժողովի (Գյումրի, 23-25 սեպտեմբերի) նյութերի ժողովածու, «Գիտություն» հրատ., 2022, էջ 139-142:
 12. Յովհաննէս Վանանդեցու «Ճառ ներբողական ի սուրբ Խաչն Քրիստոսի եւ պատմագրական առասացութիւն ի Սուրբ Նշանն Վարագայ» գրուածքը, «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 2021, Ժ, էջ 52-62: https://arar.sci.am/dlibra/publication/343325/edition/315548/content
 13. Հայոց դարձի պատմությունը Հովհաննես Վանանդեցու «Արփիական Հայաստանի» պոեմում, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, N 3, էջ 61-77: https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Hayagit%20Abovyan/2020(2).pdf
 14. Պատմական դեպքերի գեղարվեստական մարմնավորումը Հովհաննես Միրզայան Վանանդեցու «Տեսարան հանդիսացն Հայկայ, Արամայ և Արայի» պոեմում, «Գիտական Արցախ», Երևան, 2020, N 4, էջ 223-232: https://arar.sci.am/dlibra/publication/291865/edition/267986/content
 15. Հովհաննես Միրզայան Վանանդեցու «Արփիական Հայաստանի» պոեմի պատմագրական սկզբնաղբյուրները, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2020, N 2, էջ 65-80: https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Hayagit%20Abovyan/2020(2).pdf
 16. «Դրախտ Հայաստանիի» գեղարվեստական արտացոլումը Հովհաննես Վանանդեցու «Ոսկի դար Հայաստանի» պոեմում, «Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2019, N 2, էջ 34-43: https://arar.sci.am/dlibra/publication/216487/edition/197206/content
 17. Հովհաննես Միրզայան Վանանդեցու «Կերակուր քահանայից» գիրքը, «Գիտական Արցախ», Երևան, 2019, N 1, էջ 343-349: https://arar.sci.am/dlibra/publication/291610/edition/267739/content

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ