Ծննդյան օր, ամիս, տարի 17.05.1971 թ.

ՀՀ, Լոռու մարզ, գ. Լեռնապատ

vano.exiazaryan@mail.ru

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2007 թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն «Հայրեններ» թեմայով` ստանալով բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:

1998 թ. ՀՀ ԳԱԱ  Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Հովհաննես Թլկուրանցու կյանքը և ստեղծագործությունը» թեմայով` ստանալով բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 

1988-1993 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն 

1978-1988 թթ. Լեռնապատի միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2022թ.-ից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում՝ գիտաշխատող

2015 թ. «Լեռնապատի կանթեղ» ՍՊԸ-ի տնօրեն 

2012-2015 թթ. աշխատել է ՎՊՄԻ ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր, աշխատակազմի ղեկավար

1999-2012 թթ. աշխատել է Լեռնապատ համայնքի ղեկավարի պաշտոնում

1999 թ. ընտրվել է Լեռնապատ համայնքի ղեկավար, նույն պաշտոնում վերընտրվել է 2002, 2005, 2008 թվականներին 

1993-1997 թթ. աշխատել է Լեռնապատի միջնակարգ դպրոցում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ հին և միջնադարյան գրականություն, տեքստաբանություն, գրականության տեսություն, գրական քննադատություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

2013 – ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում:

2002 – ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ստացել է դոցենտի գիտական կոչում: 

2007 – պարգևատրվել է Հայաստանի տարածքային կառավարման նախարարության Ոսկե մեդալով

2009 – պարգևատրվել է Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի ոսկե մեդալով

 2021 – «Հովհաննես Թումանյանը և նրա եղբայր Ռոստոմի սպանության առեղծվածը» գրքի համար արժանացել է Գրողների միության Հովհաննես Թումանյան մրցանակին՝ պարգևատրվելով Հովհաննես Թումանյան մեդալով

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 27 գիտաժողովների

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություններ, գրքեր

 1. Եղիազարյան Վ., Հովհաննես Թլկուրանցու կյանքը և ստեղծագործությունը, Երևան, Վան Արյան, 2001, 132 էջ։
 2. Մխիթար Անեցի, Հանդիսարանների աշխարհավեպ մատյան (գրաբար բնագրից թարգմանությունը և ծանոթագրությունները Վանո Եղիազարյանի), Երևան, 2001, 60 էջ։
 3. Եղիազարյան Վ., Բանասիրական որոնումներ (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2003, 87 էջ։
 4. Հովհաննես Թլկուրանցի, Տաղեր և գանձեր, աշխատասիրությամբ Վանո Եղիազարյանի, Վանաձոր, 2004, 198 էջ։
 5. Սեբեոս, Պատմություն, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գուրգեն Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2005, 395 էջ։
 6. Եղիազարյան Վ., Հայրեններ, Վանաձոր, 2007, 240 էջ։
 7. Գրիգոր Ակնեցի, Պատմություն նետաձիգների ազգի մասին, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները՝ Գուրգեն Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2011, 184 էջ։
 8. Եղիազարյան Վ., Ակնարկներ նախամաշտոցյան հայոց գրականության, Երևան, 2011, 178 էջ։
 9. Ղեբուբնա Եդեսացի, Աբգար Հայոց թագավորի թուղթը՝ ուղղված Քրիստոսին, և սուրբ Թադեոս առաքյալի քարոզները, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2014, 88 էջ։ 
 10. Եղիազարյան Վ., Հայ հին գրականության պատմություն, Երևան, 2014, 488 էջ։
 11. Մեսրոպ Վայոցձորեցի, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տոհմի մասին և սուրբ Ներսես հայոց հայրապետի պատմությունը, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրությունները Վանո Եղիազարյանի, Վանաձոր, 2015, 202 էջ։
 12. Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասեր, Տաղեր և հոգևոր երգեր, աշխատասիրությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2017, 84 էջ։
 13. Նահապետ Քուչակ. աշուղական երգեր, աշխատասիրությամբ Վանո Եղիազարյանի, Երևան, Արմավ, 2017, 172 էջ։
 14. Եղիազարյան Վ., Արդի հայ գրականություն և գրականագիտություն, Գիրք Ա, Երևան, Արմավ, 2017, 174 էջ։
 15. Եղիազարյան Վ., Գրիգոր Նարեկացին և հայ գրականությունը 10-ր դարում, Երևան, Արմավ, 2018, 560 էջ։
 16. Մխիթար Գոշի առակները, աշխատասիրությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վանո Եղիազարյանի և մասնակի աշխատակցությամբ Թագուհի Ամիրխանյանի, Երևան, Արմավ, 2019, 476 էջ։
 17. Եղիազարյան Վ., Արդի հայ գրականություն և գրականագիտություն, Գիրք Բ, Երևան, Արմավ, 2021, 192 էջ։
 18. Եղիազարյան Վ., Հայագիտական ուսումնասիրություններ, հտ. Ա, Բանագիտություն և միջնադարագիտություն, Ե., 2021, 640 էջ։
 19. Եղիազարյան Վ., Հայագիտական ուսումնասիրություններ, հտ. Բ, Գրախոսություններ և բանավեճեր, հոբելյանական և մահախոսական հոդվածներ, Ե., 2021, 276 էջ:
 20. Եղիազարյան Վ., Հովհաննես Թումանյանը և նրա եղբայր Ռոստոմի սպանության առեղծվածը, Երևան, 2021, 312 էջ։
 21. Հովհաննես Թլկուրանցի, Տաղեր և գանձեր, գիտաքննական բնագրեր, աշխատասիրությամբ Վանո Եղիազարյանի, Ե., 2022, 388 էջ։
 22. Մխիթար Անեցի, Հանդիսարանների աշխարհավեպ մատյան, աշխատասիրությամբ Վանո Եղիազարյանի, Ե., 2023, 304 էջ։
 23. Եղիազարյան Վ., Արցախի հայկականության ակունքները և ադրբեջանական «աղվանագիտության» կեղծիքների հերքում, Ե., 2023, 328 էջ։
 24. Եղիազարյան Վ.Ա., Արցախի հայկականության ակունքները և ադրբեջանական աղվանագիտության կեղծիքների հերքում, Ե., «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ., 2023, 328 էջ, ISBN 978-9939-60-783-00-5
 25. Եղիազարյան Վ.Ա., Մխիթար Անեցի, Հանդիսարանների աշխարհավեպ մատյան, աշխատասիրությամբ Վանո Եղիազարյանի, Ե., «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ., 2023, 304 էջ, ISBN 978-9939-60-80-1
 26. Եղիազարյան Վ.Ա., Քննություն գուսանաժողովրդական հայրենների, Ե., AICA-ARMENIA, 2023, 280 էջ, ISBN 978-9939-1-1814-7, URL http://haygirk.nla.am/upload/1941-/eghiazaryan_qnnutyun_2023.pdf
 27. Եղիազարյան Վ.Ա.,  Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Գ, Բանագիտություն, Ե., AICA-ARMENIA, 2023,  96 էջ, ISBN 978-9939-1-1810-9
 28. Եղիազարյան Վ.Ա., Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Դ, Միջնադարագիտություն, Ե., AICA-ARMENIA, 2023,  136 էջ, ISBN 978-9939-1-1811-6
 29. Եղիազարյան Վ.Ա., Հայագիտական ուսումնասիրություններ, Ե, Համեմատական գրականագիտություն, գրականության տեսություն, Ե., AICA-ARMENIA, 2023, 120 էջ, ISBN 978-9939-1-1812-3

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Նարեկացիական ավանդապատումը Թլկուրանցու մշակմամբ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1996, թիվ 2, էջ 207-211, https://tert.nla.am/mamul/Banber-erevani-hamalsaran/Hasarakankan.html
 2. Երկու անտիպ տաղ Հովհաննես Թլկուրանցուց, Էջմիածին ամսագիր, 1997, Ա, էջ 84-90, https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/1997/1997(1).pdf
 3. Հովհաննես Թլկուրանցու ժամանակի և անձնավորության հարցը, ԳՏԼԳՀԻ, 1997
 4. Հովհաննես Մկրտչի թեման Թլկուրանցու ստեղծագործության մեջ, Պատմա-բանասիրական հանդես, 1999, 2-3, էջ 324-330, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2-3_1999.html
 5. Գրիգոր Նարեկացու «Վարդավառի» տաղը, Էջմիածին, 2000, Բ, էջ 75-79, https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2000/2000(2).pdf
 6. Հայ հին բանաստեղծության նոր գանձարան, Նոր-Դար, 2003, 2-3, էջ 41-44, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Nor-Dar%20Yerevan/2003(2-3).pdf
 7. Անեծք-հայրեններ, Կանթեղ, 2006, թիվ 3, էջ 14-18, http://serials.flib.sci.am/Publications/kantex6.3/book/content.html, file:///C:/Users/User/Downloads/165915__-_.pdf
 8. Թվերի իմաստը հայրեններում, Կանթեղ, 2006, թիվ 4, էջ 26-31 http://serials.flib.sci.am/Publications/kantex6.4/book/content.html
 9. Հայրենների մի քանի առանձնահատկություններ, Էջմիածին, 2006, Ե, էջ 34-41, https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2006/2006(5).pdf
 10. Ժողովրդական հավատալիքներ հայրեններում, Նորք, 2006, թիվ 3, էջ 144-147, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/2006(3).pdf
 11. Իղձ-հայրեն, Նոր-Դար, 2006, թիվ 1, էջ 68-71, http://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Nor-Dar%20Yerevan/2006(1).pdf
 12. Կանայք հայրենների հեղինակ, Գրականագիտական հանդես, Ե., 2006, Ա, էջ 107-121, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Grakanagitakan%20Handes/2006(A).pdf
 13. Մահերգ-հայրեն, Բանբեր ՎՊՄԻ-ի, թիվ 1, Վանաձոր, 2006, https://vsu.am/gitajoxovner/
 14. Հայրենների հեղինակի խնդիրը բանասիրության մեջ, Բանբեր ՎՊՄԻ-ի, թիվ 1, Վանաձոր, 2006, https://vsu.am/gitajoxovner/
 15. Երնեկը կամ երանին հայրեններում, Նոր-Դար, 2007, 1-2, էջ 48-50, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Nor-Dar%20Yerevan/2007(1-2).pdf
 16. Անեծքը հայրեններում, Նոր-Դար, 2007, 1-2, էջ 42-47, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Nor-Dar%20Yerevan/2007(1-2).pdf
 17. Հոգևոր հայրեններ, Էջմիածին, 2007, մայիս, էջ 70-81, https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2007/2007(5).pdf
 18. Նախամաշտոցյան շրջանում գրի և գրականության գոյության հարցը, Բանբեր. Գիտական աշխատություններ 3, Վանաձոր, 2008, էջ 4-9 
 19. Հովհաննես Թումանյանը` Խորենացու ավանդած մի առասպելի մեկնիչ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին, Վանաձոր, 2009, https://www.vsu.am/banber/banber-2009-1.pdf
 20. Հայագիտությունը Փավստոս Բյուզանդացու մասին, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Ա պրակ /Հասարակագիտական/, Վանաձոր, 2009, https://www.vsu.am/banber/Mij_Git.pdf
 21. Տրդատ Մեծի կերպարը, Գիտական հոդվածներ, /Բանասիրություն/, Վանաձոր, 2009, էջ 3-16, http://vsu.am/banber/Banasirutyun_bov.pdf
 22. Կինը էպոսում, «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը»

միջազգային երրորդ գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2012, էջ 194-205, https://tert.nla.am/archive/HAY%20GIRQ/Ardy/2012-2015/epos_2012.pdf

 1. Սեբեոսի պատմության հավանական պատվիրատուն, Գիտական հոդվածներ, բանասիրություն, Վանաձոր-2011, էջ 188-195, http://vsu.am/banber/Binder1.pdf
 2. Նախամաշտոցյան շրջանի նախաքրիստոնեական պատմագիրները Մովսես Խորենացու աղբյուր, Գիտաժողովի նյութեր` նվիրված Մովսես Խորենացու ծննդյան 1600-ամյակին, Վանաձոր-2011, էջ 95-107, https://www.vsu.am/banber/Git-nyut-Khorenatsi-2011.pdf
 3. Զոքանչը որպես առասպելական վիշապ, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2011, 2, էջ 170-180, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2_2011.html
 4. Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» պատվիրատուի խնդիրը, Գիտական  հոդվածներ,  բանասիրություն,  Վանաձոր-2011, էջ 150-156, http://vsu.am/banber/Binder1.pdf
 5. Կին գուսանները հայոց մեջ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված հայկական գրատպության 500-ամյակին, Վանաձոր, 2013, էջ 135-155, https://www.vsu.am/banber/ban-git-500.pdf
 6. Գուսանը «Սասնա ծռեր» էպոսում, «Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը». Միջազգային չորրորդ գիտաժողովի նյութեր, Ե., 2014, էջ 151-157
 7. Հեղինակի և պատվիրատուի զրույցը Խորենացու պատմության մեջ, Հանրապետական գիտաժողով նվիրված բ.գ.դ., պրոֆ. Գ. Կ. Խաչատրյանի ծննդյան 60-ամյակին, Վանաձոր, 2013, էջ 295-307, https://www.vsu.am/banber/git-rektor-60.pdf
 8. Պատվիրատուն հայ պատմական արձակում /սկզբնավորման շրջան/, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» 2013թ. հոկտեմբերի 17-19-ը, «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» , Ե., 2014, էջ 336-339, http://tert.nla.am/archive/HAY%20GIRQ/Ardy/2012-2015/hayagitutyun_2014.pdf
 9. Արծաթափայլ խոսքով բարություն սփռող բանաստեղծը, Գարուն» ամսագիր, 2013, 9-10, էջ 15-19, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Garun1967/2013/9-10_ocr.pdf
 10. Գ. Կ. Խաչատրյան, Հայրեններիոճագիտական և կառուցվածքային ուսումնասիրություններ, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2014, թիվ 3, էջ 251-256, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_3_2014.html
 11. Բանաստեղծական ինքնատիպ մի ներկայություն, «Գարուն» ամսագիր, 2015, 1-2, էջ 67-70, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Garun1967/2015/1-2_ocr.pdf
 12. Երվանդակերտի գովերգը` նախամաշտոցյան գրականության նմուշ, Գրականագիտական հանդես, 2015, թիվ ԺԶ, http://litinst.sci.am/am/Book/Book1/vano.pdf
 13. Նահապետ Քուչակը և նրա անունով մեզ հասած երգերը, Գրականագիտական հանդես, ԺԷ, 2016, էջ 16-43, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Grakanagitakan%20Handes/2016(JE).pdf
 14. Ճշգրտում Սեբեոսի պատմության մեջ հիշատակված Տիգրանակերտի մասին, Բազմավեպ, 2016, թիվ 3-4, էջ 153-162, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Bazmavep/2016(3-4)_ocr.pdf
 15. Գրականագիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջներն ու չափանիշները, Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, պրակ Ա, Ե., 2017, էջ 93-104, https://www.vsu.am/grqer/2017/aprak/exiazaryanvano.pdf
 16. Մեսրոպ Մաշտոցը` Մամիկոնյան տոհմի ազնվական, Էջմիածին, 2017, թիվ Ա, էջ 51-58, https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2017/2017(1).pdf
 1. Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմության» պատվիրատուի հարցը, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2017, թիվ 1, էջ 181-190, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_1_2017.html
 2. Գրիգոր Նարեկացուն վերագրուած Խրատի` «Մատենագիրք Հայոց»-ում որպէս Նարեկացու գրական երախայրիք տպագրելու շուրջ, Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա, 2017, թիւ 1-12, էջ 463-484, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Handesamsorya/2017(1-12)_ocr.pdf
 3. Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը` Հենրիկ Բախչինեանի վերծանութեամբ, Հայկազեան հայագիտական հանդէս,Բեյրութ, հտ. 37, 2017, էջ 671-678, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Haigazean/37.pdf
 4. Հրաչեայ Թամրազեան /1953-2016/, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բեյրութ, հտ. 37, 2017, էջ 702-703, https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Haigazean/37.pdf
 5. Նահապետ Քուչակին վերագրված հայրենների և նրա անունով մեզ հասած աշուղական երգերի տաղաչափության համեմատական քննություն, Աբեղյանական ընթերցումներ 2, ԵՊՀ, 2017, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու, /Երևան, 2017թ., նոյեմբերի 30/, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 66-78, http://publishing.ysu.am/files/Abeghyanakan_yntertsumner_2018.pdf
 6. Մի նորահայտ թուրքերեն երգ աշուղ Քուչակից, Հայագիտական հետազոտություններ, 2017, թիվ 4, էջ 66-75, https://aspu.am/website/images/journal/Hayagitakan%20438.pdf
 7. Գրախոսություն «Մամիկոնյաններ. առասպել և իրականություն» գրքի մասին, Գարուն, 2018, թիվ 2, էջ 66-80, 
 8. Գրիգոր Նարեկացի, Մատենագիտութիւն, աշխատասիրութեամբ Աստղիկ Ղափլանեանի, Երեւան, 2015, Բանբեր Մատենադարանի, թիվ 25, Երեւան, 2018, էջ 435-451, http://www.matenadaran.am/ftp/data/Banber25/26.V.Eghiazaryan..pdf
 9. Ղուլօղլի Երզնկացի աշուղի ժամանակի խնդիրը եւ ստեղծագործութիւնը, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բեյրութ, հտ. 38, 2018, էջ 237-253
 10. Սերգեյ Սարինյան /1924-2017/, Հայկազեան հայագիտական հանդէս, Բեյրութ, հտ. 38, 2018, էջ 805-807:
 11. Աղվանից աշխարհի պատմության հեղինակների հարցի շուրջ, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մելս Սանթոյանի ծննդյան 80-ամյակին, Երևան, 2018, էջ 179-195, https://www.vsu.am/banber/Kaykum-BOOK-Mels-Santoyan-2018.pdf
 12. Պողոս Խաչատրյան – 90, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2019, թիվ 1, էջ 260-264, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_1_2019.html
 13. ОБРЯДОВЫЙ ПЛАСТ ПОЭМЫ О. ТУМАНЯНА «АНУШ», Тезисы международная научная конференция, 150 лет со дня рождения Комитаса и Ованеса Туманяна, 20-22 сентября, Москва, 2019, էջ 31-32
 14. Ստեփանոս Մոկացի, Լևոն Խաչիկյան. հարյուրամյակ, նյութեր ակադեմիկոս Լևոն Խաչիկյանի ծննդյան հարյուրամյակին նվիրված հայագիտական միջազգային գիտաժողովի /28-30 հունիսի 2018թ./, Երևան, Մատենադարան, 2019, էջ 289-294, www.matenadaran.am/ftp/el_gradaran/L.Khachikyan-100.pdf?fbclid=IwAR2MpZAGuyI-VIEzDRU4aR5MC423fKEinxSR3tW3e-fBC9QnLC53I0aPw0Y
 15. Սյունեցիները և հայ հին գրականությունը, Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ, Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 50-ամակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Արմավ, 2019, էջ 397-409, https://gorsu.am/ru/%D5%A3%D5%BA%D5%B0-%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%BD%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84%D5%A8-%D5%AF%D6%80%D5%A9%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%A1%D5%B6-%D6%87-%D5%B4%D5%B7%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%B5%D5%A9%D5%AB-%D6%85%D5%BB%D5%A1%D5%AD/
 16. Գրաքննադատ Արմեն Ավանեսյանի «Անկախության պոեզիան. XXI դար» ուսումնասիրությունը, Գրականագիտական հանդես, ԺԹ, 2019-2, էջ 313-323, http://litinst.sci.am/am/Book/2019/Handes-2019(2).pdf
 17. Ռոստոմ Թումանյանի կերպարը Ակսել Բակունցի ստեղծագործության մեջ, Սյունիք հայագիտական տարեգիրք, Գորիսի պետական համալսարան, թիվ 1,  2020 /14/, Ե., 2020, էջ 28-38, https://gorsu.am/%D5%A3%D5%BA%D5%B0-%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/%D5%BD%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%AB%D6%84-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%A3%D5%AB%D6%80%D6%84-2020/
 18. Գագիկ Բագրատունին և նրա «Հավատոյ գիր»-ը, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված Պողոս Խաչատրյանի ծննդյան 90-ամյակին, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Ե., 2020, էջ 25-42, http://old.vsu.am/krtutyun/PDF/BOOK-Poghos%20Khachatryan-90—2020.pdf
 19. Մի ճշգրտում Ձիրավի դաշտի մասին, Գրականագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 181-188, http://litinst.sci.am/am/Book/2021/Handes2021.pdf
 20. Հովհաննես Թլկուրանցու մի անտիպ սիրո տաղը, Պատմաբանասիրական հանդես, 2022, թիվ 2, էջ 163-168, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/2022_2.html
 21. Մի անտիպ երկլեզվյան տաղ Հովհաննես Թլկուրանցուց, Բանբեր Մատենադարանի, 33, 2022, էջ 504-508, https://banber.matenadaran.am/ftp/data/Banber33/26.VanoYeghiazaryan,AniJ.Avetisyan.pdf
 22. Նոր անտիպ տաղ Հովհաննես Թլկուրանցուց, Գրականագիտական հանդես, 2022, թիվ 1, էջ 5-13, http://litinst.sci.am/am/Book/2022/Gr-handes-2022-1.pdf
 23. Համամ Արեւելցին եւ նրա ազգային պատկանելութեան խնդիրը հայագիտութեան մէջ, Հանդէս ամսօրեայ, Վիեննա, 2022, թիվ 1-12, էջ 489-519:
 24. Դավիթ Ալավկա որդին և նրա աղվան լինելը հերքող փաստարկները հայագիտության մեջ, «Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի հիմնահարցեր» 11-րդ միջազգային գիտաժողով` նվիրված ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի հիմնադրման 25-ամյակին, Գյումրի, 23-25-ը սեպտեմբերի, 2022, էջ 62-65 http://www.shirakcenter.sci.am/pictures/shpmzh/2022/%D5%87%D5%8A%D5%84%D4%BA%2022.pdf
 25. Եսայի Ապումուսեն և նրա աղվան լինելը հերքող փաստարկները հայագիտության մեջ, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի 25-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Գիտության և կրթության դերը պետության զարգացման գործում, Գիտական հոդվածների ժողովածու, 29 հոկտեմբերի, Ստեփանակերտ, 2022, էջ 163-176
 26. Արցախի գավառները ըստ «Աշխարհացոյց»-ի և դրանց տեղադրության հարցի շուրջ, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Ե., 2022, 2 /28/, էջ 29-51, https://drive.google.com/file/d/1rT40M–L7CHshuNPOnDxd1kkyqXHsZvT/view
 27. Աշուղ Նահապետ Քուչակը և իր երգերը, Հայագիտական հանդես, 2022, N 5 /59/, էջ 86-106, https://aspu.am/website/images/journal/559.pdf
 28. Դավիթ Ալավկա որդին և նրա աղվան լինելը հերքող փաստարկները հայագիտության մեջ, Գրականագիտական հանդես, 2022, 2 /ԻԵ/, էջ 52-68, http://litinst.sci.am/am/Book/2022/Grakanagitakan-2022-2.pdf
 29. Եղիազարյան Վ. Ա., Մուսայելյան Ս., Մակար վարդապետ Բարխուդարյանց և նրա աղվան լինելու մասին ադրբեջանական կեղծիքի հերքում, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 2023-1 /29/, էջ 6-15:
 30. Եղիազարյան Վ. Ա., Թադևոսյան Թ., Վիշապամարտի առասպելույթի հետքեր հայկական միջնադարյան գուսանաժողովրդական հայրեններում, Գրականագիտական հանդես, 2023, N1, էջ 15-28:
 31. Եղիազարյան Վ. Ա., Մխիթար Գոշը` Մ. Աբեղյանի գնահատմամբ, Հուշարձան Մանուկ Աբեղյանին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, էջ 220-228:
 32. Եղիազարյան Վ. Ա., Նահապետ Քուչակին վերագրված հայրենների և նրա անունով մեզ հասած աշուղական երգերի տաղաչափության համեմատական քննություն, Հուշարձան Մանուկ Աբեղյանին, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2023, էջ 229-239:
 33. Եղիազարյան Վ. Ա., Դավթակ Քերթողը Սյունյաց քերթողական դպրոցի ներկայացուցիչ և նրա ազգային պատկանելության հարցը, Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ, Գորիսի պետական համալսարանի հիմնադրման 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2, Ե., 2023, էջ 310-329:
 34. Եղիազարյան Վ. Ա., Զաքարիա Ծ. վրդ. Բաղումյան. Կիրակոս Երզնկացու` սուրբ Եվագր Պոնտացու երկերի լուծմունքները, Պատմաբանասիրական հանդես, 2023, թիվ 3, էջ 332-337:
 35. Եղիազարյան Վ. Ա., Ներսես Շնորհալին խրատական բանաստեղծության հիմնադիր, Բանբեր Մատենադարանի, 36, Երևան, 2023, էջ 115-126:

Կան նաև 40-ից ավելի հոդվածներ մամուլի էջերում, որոնք չենք ներկայացնում այստեղ:

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 1. Հովհաննես Այվազյան, Գրականության կենսահաստատ ուժը, Ե., 2010, 282 էջ:
 2. Մեր գիրքը, ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի 1993 թվի շրջանավարտների գրական ժողովածու, Արմավ, 2016, 320 էջ:
 3. Ջոն Թորոսյան, Արևի որդին, Ե., Արմավ, 2018, 224 էջ:
 4. Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Մելս Սանթոյանի ծննդյան 80-ամյակին, Երևան, 2018, 464 էջ:
 5. Սերգեյ Սարինյան, Կենսամատենագիտություն, Ե., Արմավ, 2019, 100 էջ:
 6. Լեռնիկ Հակոբյան, Արձան քուրմ, Ե., 2020, 320 էջ:
 7. Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու` նվիրված Պողոս Խաչատրյանի ծննդյան 90-ամյակին, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Ե., 2020, 448 էջ: