ՀՀ, ք․ Երևան

kristinemelqumyan@litinst.sci.am

kristine.melqumyan.83@mail.ru

Ամուսնացած չէ, երեխաներ չունի

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայցորդ:

Ատենախոսության թեման՝ «Հայ գրականության հարցերը Հայ գաղթավայրերի 17-19-րդ դարերի տպագիր դասագրքերում»

2005-2007թթ ՀՀ ԳԱԱ Գիտա-կրթական միջազգային կենտրոն, «Կառավարում» բաժին (մագիստրատուրա)

2000-2004թթ Երևանի Մ. Խորենացու անվան համալսարան, «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» բաժին (բակալավր)

1990-2000թթ  երևանի մ. մանուշյանի անվան թիվ 48 միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2012թ-ից մինչ օրս ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ՝ անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ և կրտսեր գիտաշխատող հայ հին և միջնադարյան գրականության բաժնում

01.04.2011-30.04.2012թթ «Մարինե Պետրոսյան» ԱՁ ուսումնական կենտրոն՝ համակարգչային գործի և հաշվապահական գործի ուսուցչուհի

15.02.2010 – 30.07.2010թթ «Ակտի տուր» ՍՊԸ, շուկայագետ

10.08.2009 – 15.02.2010թթ «Բիթիել Սերվիսիս» ՍՊԸ, մարկետինգի մասնագետ 

21.07.2009 – 09.08.2009թթ «Հայաստանի Հանրայի հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ, գործադիր տնօրենի օգնական

01.11.2008 – 30.06.2009թթ «Սթար 12» ՓԲԸ, գանձապահ

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader, Adobe Photoshop, HTML, 1C, ՀԾ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ հին և միջնադարյան գրականություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 7-ից ավել գիտաժողովների

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

  1. «Կլեոպատրա Սարաֆյանի «Գիրք, որ կոչի բանալի գիտութեան» դասագիրքը (1788 թ.)», «Գիտական Արցախ» 3 (14), ք. Երևան, DOI 10.52063/25792652-2022.3.14-157, ISNN 2579-2652, 2022, էջ 157-163: https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2022/11/%D4%B1%D4%B5%D4%B3%D5%84%D5%84-%C2%AB%D4%B3%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D4%B1%D6%80%D6%81%D5%A1%D5%AD%C2%BB-%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-N-314-2022.pdf
  2. «Հ. Ղ. Ալիշանի «Հայապատումը» և Միթարյանների դասագրքերը», Հ. Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված զեկուցումների ժողովածու, «Գիտություն» հրատ., 2020, էջ 580-589:
  3. «Դասագրքերի Մխիթարյանների 18-րդ դարի հրատարակությունները», Վենետիկի Մխիթարեան միաբանութիւն 300-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Ե., 2018, էջ 210-222:
  4. «Հայոց լեզվի տպագիր առաջին երեք դասագրքերը» Ե., «Հայագիտական հանդես», Ν4 (42), 2018, էջ 86-92:
  5. «Դասավանդման մեթոդիկայի հարցերը Սյունյաց վարդապետարաններում», «Սյունիքը կրթության և մշակույթի օջախ» խորագրով՝ ԳՊՀի հիմնադրման 50-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, 2018, էջ 256-266:

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ