Եղիշե Չարենցի «Երկերի լիակատար ժողովածուի» ակադեմիական նոր հրատարակություն. հատոր 1

Գիտաժողով «Երազ և տեսիլ. իրականության և երևակայության սահմանին» թեմայով

Հոբելյանական գիտաժողով նվիրված Է. Ջրբաշյանի ծննդյան 100-ամյակին

Խաչատուր Աբովյանի անհետացման 175-րդ տարելիցին նվիրված հայագիտական հանրապետական գիտաժողով

Լույս է տեսել Գոհար Կարագյոզյանի «Հայաստանը և հայերը եվրոպական ճանապարհորդների գրառումներում. Վաղ քրիստոնեական շրջանի լեգենդները և ավանդությունները» գիրքը ռուսերեն լեզվով

Գիտաժողով «Երազ և տեսիլ. իրականության և երևակայության սահմանին» թեմայով