Օրեր առաջ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտը լույս ընծայեց Ավետիք Իսահակյանի երկերի լիակատար ժողովածուի ակադեմիական հրատարակության ութերորդ հատորը (Գիրք Բ)՝ Ուստա Կարո և Օրթե Հարութ (երկրորդ տարբերակ):