Հոբելյանական գիտաժողով նվիրված Է. Ջրբաշյանի ծննդյան 100-ամյակին