Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 01.12. 1955թ.

ՀՀ, ք. Երևան

susannahovhannisyan@litinst.sci.am, susanna.hovh@gmail.com,

sushovh@mail.ru

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2010թ.- ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն (թեման՝ «Հովհաննես Թումանյանի կյանքի ու ստեղծագործության պատմությունը (1900-1912) գիտական կենսագրություն») և ստացել բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։

1986թ.-  Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն (թեման՝ «Հովհաննես Թումանյանը  և Հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը») և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։

1980-1984թթ – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ասպիրանտ դասական (հայ նոր գրականություն) գրականություն ուղղությամբ։

1973-1979թթ.– Երևանի պետական համալսարան, Հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ։

1977-1979թթ.- ԵՊՀ Հասարակական մասնագիտությունների՝ Արվեստագիտության ֆակուլտետ։

1970-1972թթ.  Երևանի Րաֆֆու անվան թիվ 36 միջնակարգ դպրոց։

1961-1969թթ. – Երևանի Նար-Դոսի անվ. թիվ 14 դպրոց։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

1988թ. –  առ այսօրՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, ապա առաջատար գիտաշխատող։

1980-1988թթ. Երևանի Հովհաննես Թումանյանի թանգարան, գիտաշխատող։

1975-1978թթ. –  Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, խմբագիր։

2016-2021թթ.- Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, հայոց լեզու, գրաբար և լեզվաբանություն առարկաների դասախոս։

1999-2016թթ. – Երևանի Հյուսիսային համալսարան. Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ,  հայոց լեզվի և գրականության դասախոս, դիպլոմային, մագիստրոսական և թեկնածուական գիտական թեզերի ղեկավար։

1993-1994թթ. – Երևանի ճարտարագիտական համալսարան. հայոց լեզվի դասախոս։

1990-1992թթ. – Երևանի պետական համալսարան. Հայոց լեզվի և հայ գրականության դասախոս։

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ հին, միջնադարյան  և  նոր գրականություն, թումանյանագիտություն, հայ մշակույթի պատմություն,  պատմության առօրեականություն, գիտական կենսագրություն, մանկական գրականություն, գրական կապեր, քննադատություն. ցեղասպանագիտություն:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն) 

2006- Շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

պարգևներ

14.08.2020թթ  ՀՀ Նախագահի «Պողոսյանի անվան մրցանակ» հումանիտար գիտությունների զարգացման բնագավառում «Հովհաննես Թումանյանի կյանքը» գրքի համար:

2018թ.   Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի  «Լավագույն դասախոս» կոչում

2015թ. – Գոգոլի միջազգային գրական մրցույթի դափնեկիր, «Տրիումֆ» շքանշան

2014թ. – «Հովհաննես Թումանյան 145» շքանշան, «Վերնատուն», Թումանյան կենտրոնի արդյունավետ կառավարման համար ։

30.11. 2011թ «Հյուսիսային համալսարան» շքանշան՝ որպես լավագույն ամբիոնի վարիչ

2006թ.- Կրթության և գիտության նախարարության պատվոգիր «Կրթության ոլորտում ներդրած ավանդի համար»։

կրթաթոշակներ,  դրամաշնորհներ

01.09.2018 – 31.08.219թթ.- Թեմատիկ խմբի ղեկավար, թեմա՝ ««Հովհաննես Թումանյանը համաշխարհային մտքի գնահատմամբ»։  ՀՀ կառավարության 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ի N1122 որոշմամբ հաստատված «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման կարգ»-ի շրջանակում։

2016թ. – ընդգրկվել է  ՀՀ Գիտության կոմիտեի հայտարարած   ՀՀ գիտաշխատողների Ազգային գիտական լավագույն հարյուրյակում։

2017թ., 2018թ., 2019թ., 2021թ. – Բարձր արդյունավետությամբ հետազոտողներին հավելավճար տրամադրելու հայտերի ընտրության մրցույթի հաղթող (21PR-6B0137)

2020թ. -ից առ այսօրՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի մասնագիտացված խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի «Գրական հանդեսի»  և  ՀՀ ԳԱԱ «Բանբեր հայագիտության» միջազգային  հանդեսի  խմբագրական խորհրդի անդամ.

2014թ. – Գրականության և արվեստի միջազգային ակադեմիայի անդամ (Ուկրաինա):

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Մենագրություն

 1. Կանայք Հովհաննես Թումանյանի կյանքում/ Women in the life of Hovhannes Tumanyan .“Edit Print”,( Yerevan, 2019, 205р.), https://editprint.am/index.php?route=product/product&product_id=924
 2. Жизнь Ованеса Туиманяна / «Гитутюн», НАН РА, Life of Hovhannes Tuimanyan (Yerevan, 2019, – 864)
 3. «Отец всех армянских сирот»  The All-Armenian Father of Orphans  «Antares», (Yerevan 2019,– 288р.)
 4. Որբերի ամենայն հայոց հայրիկը/ The All-Armenian Father of Orphans. «Antares», (Yerevan,   – 259 էջ)
 5. The All-Armenian Father of Orphans «Antares», (Yerevan, 2019).– 216 p)
 6. Ամենայն հայոց բանաստեղծը/ All Armenian poet «Տիգրան Մեծ» (Yerevan, 2019)
 7. Ընտրանի ծաղկաքաղ / Selection (“Edit Print”, Yerevan, 2019 -222 էջ)
 8. Թումանյան Հովհաննես, Հատընտիր / Hovhannes Tumanyan, Hatntir ,“Edit Print”,( Yerevan, 2019.- 616 էջ)
 9. «Հովհաննես Թումանյանը մանկագրության խաչմերուկներում» / «Մետրո» “Hovhannes Tumanyan at the intersections of pediatrics” (Yerevan, -334)։ «Վերնատուն»/  Vernatun “Edit Print”,( Yerevan, 2018.- 288 էջ) ISВN 978-9939-75-252-5
 10. Ованес Туманян в годы Первой мировой войны/ Hovhannes Tumanyan during the First World War.  «Гитутюн» НАН РА, (Yerevan, 2018. – 620 с.)
 11. Հովհաննես Թումանյանի կյանքի ու ստեղծագործության պատմությունը/ (1900-­1912 թթ.)։ Գիտական կենսագրություն /  «Գրական էտալոն» The history of the life and work of Hovhannes Tumanyan/ (1900-¬1912). Scientific biography / “Literary standard (Yerevan, 2012-749 էջ)
 12. Պատմություններ Հ. Թումանյանի կյանքից / Stories from the life of H.Tumanyan «Ծիծեռնակ» (Yerevan, 2010թ. .- 237)
 13. Թումանյանը և Հայ Գրողների Կովկասյան ընկերությունը/ Tumanyan and the Caucasian Society of Armenian Writers – «Գիտություն»  հրատ. 2007թ., 340 ։  ISВN-978-5-8080-0681-2
 14. «Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ» առարկայի ծրագրի ուսումնամեթոդական դրույթներ։ Study methodical provisions of the “Armenian language and speech culture” subject program (Yerevan,, 2006,  26)

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Страницы дружбы сергея городецкого с семьей ованеса туманяна. Pages of friendship of sergey gorodetskii with Hovhannes Тumanyan’s family/ , Intelligentsia and the World, journal, 2023. № (1). с. 124—154.. Из архивных фондов (Ivanovo, RF)DOI,10.46725/ IW. 2023. 1. 6. https://orcid.org/0000-0001-8718-6079
 2. Роль Ованеса Туманяна в деятельности Комитета помощи Армении (1921–1923), Научные доклады высшей школы.Филологические науки (РИНЦ, WoS, ERIH PLUS), Международный научный журнал, Май 2023 № 3, с. 88-100.DOI: 10.20339/PhS.3-23.088, https://doi.org/10.20339/PhS.3-23.088
 3. Знаки судьбы, (предисловие) Гурген Баренц, Избранные стихотворения, Ереван, 2023, 472 стр., с. 3-8
 4. У Истоков создания оперы «Алмаст»/ Аt the origins of the “Аlmast” opera creation, «Intelligentsia and the World», Российский междисциплинарный журнал социально-гуманитарных наук,   № (2), с. 78-102.  2022, (Ivanovo, RF), DOI: 10.46725/IW.2022.2.4 https://intelligentsia.ivanovo.ac.ru/.
 5. Ներըմբռնողականությունը Հովհաննես Թումանյանի կյանքում/ Intuition in Hovhannes Tumanyan’s life, «Պատմաբանասիրական հանդես», 2022, № ( 2), էջ 122-140։ DOI: 1054503/0135-05636-2022-2-122. https://arar.sci.am/dlibra/publication/351541
 6. Գարեգին Սրվանձտյանը Հովհաննես Թումանյանի՝ բանահյուսական ակունքների մշակման շրջագծում/ Գրականագիտական հանդես, 2022, № 1, էջ  231-248։  DOI։ 10 54503/1829-0116-2022.1-231։ http://litinst.sci.am/am/Book/2022/Gr-handes-2022-1.pdf
 7. Հայ մշակույթի երեախտավորը (Ուրվագիծ Գարեգին Լևոնյանի հայագիտական գործունեության)/ «Բանբեր Հայագիտության», (հայագիտական միջազգային հանդես), Ե., 2022, №2 (29), էջ 153-175 ։ DOI։ 10.54503/ 1829-4073-2022.2.153-174 ISSN-1329-4073  https://arar.sci.am/dlibra/publication/353371/edition/325650/content
 8.  Магда Джанполадян (К 80-летию со дня рождения)/, |Историко-филологический журнал», 2022, 3 (221), с. 339-343 (Yerevan) https://arar.sci.am/dlibra/publication/361565/edition/332461/content
 9. Ղևոնդ Ալիշանը Հովհաննես Թումանյանի գրապատմական ընկալումներում // «Էջմիածին», ամսագիր, Էջմիածին, № 3 , 2021, .  էջ  83-97 https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2021/32.pdf
 10. Բանաստեղծի դուստրը. նորահայտ էջեր Հովհաննես Թումանյանի ընտանեկան արխիից //  «Պատմաբանասիրական հանդես».- 2021, № 2, էջ 179-195 https://arar.sci.am/dlibra/publication/298043/edition/273561/content
 11. Արփիար Արփիարյանը արևմտահայ գրողների նամականիում // Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (1 հունիսի 2021), Մեսրոպ արք. Աշճեան մատենաշար 223, Ե., 2022, էջ  217-236
 12. «Ավետիք Իսահակյանի մասին Նվարդ Թումանյանի հուշագրության էջերից» // «Ա.Վ.Իսահակյան – 145. գիտաժողովի նյութերի ժողովածու»,   Ե., «Վառմ» հրատ.,  –  281 էջ 70-84
 13. Ակսել Բակունցը և ազգային լեզվի զարգացման ուղիները// «Գրականագիտական հանդես».- Ե., 2021, №1, էջ 34-43, http://litinst.sci.am/am/Book/2021/Handes2021.pdf
 14. «Ղևոնդ Ալիշանը Հովհ. Թումանյանի քննադատական հայացքների և գրական գործունեության համատեքստում» // «Հայր Ղևոնդ Ալիշան-200. Հոբելյանական գիտական նստաշրջանի զեկուցումների ժողովածու» , Ե., «Գիտություն» հրատ., 2021.- 604 էջ, էջ 260-276
 15. Հովհաննես Թումանյան .Նորահայտ փաստաթղթեր…// «Պատմաբանասիրական հանդես».- Ե., 2020, №1,  (213),  էջ. 237-242 https://arar.sci.am/dlibra/publication/194396/edition/176671
 16. Պերճ Պռոշյան Հովհաննես Թումանյանի գրապատմական հայացքների համակարգում և անձնական կյանքում // «Գրականագիտական հանդես». Ե., 2020, №1, էջ  266 -279  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAG
 17. «Брюсов в Закавказье» /, «Фабрика Литературы» ,”Литературный Журнал.- Москва, 1920 г. 17/31/5/20
 18. «Духовные собратья»: Ованес Туманян и Комитас», Альманах “Порт-Фолио”, Монреаль (Канада), 2020 N 279, Ноябрь,. с. 71-83
 19. Хримян Айрик и Ованес Туманян։ ֊֊ мировоззренческая и психологическая общност // «Фабрика Литературы», Москва, 2020 , с. 10-15
 20.  Армянская литература и наша национальная идентичность // Сетевой литературный и исторический журнал “Камертон”.- Москва, 1920, № 132
 21. Լևոն Շանթի և Հովհաննես Թումանյանի նամակագրությունը // « Լևոն Շանթ-150. Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ.,  – 332 էջ, էջ  56-76
 22. Թումանյան մարդը և քաղաքացին, Առաջաբան.  // «Հովհաննես Թումանյան. Հանրագիտարան» Հայկական հանրագիտարան // Ե., 2020.- 1224 էջ, էջ 16-29
 23. Նույն.  Եվ  50-ից ավելի հոդվածներ. 114-115, 126-128,128-129,129-131-132, 482-483, 494-501,503-506, 507-509, 513, 516-517, 494- 525, 503-507, 509-513, 516-517, 522-525, 649-651, 651-652, 655-658, 661- 662, 670-674, 675-678, 685-689,  721- 725, 728-732, 738-741, 744-752, 757-760, 772-776, 789-790, 832-835, 837-839, 848-849, 868-872, 879-885, 899-900, 899-900, 916,  920-921, 924-928, 941-942, 956, 1008-1011, 1008-1011, 1024-1025, 1040-1042, 1047, 1098-1099, 1107-1110, 1114- 1115,1127-1128, 1140-1143 և այլն
 24. Թումանյանական մատենագիտությունների հերթական կանգառը, Առաջաբան.  // Հովհաննես Թումանյան: Կենսամատենագիտություն (2001- 2020), Ե., Հայաստանի ազգային գրադարան, (2001-2020), 2020.- 444. էջ. էջ 6-13
 25. «Թումանյանի հոգեկերտվածքի առանձնահատկությունները» // «Հովհաննես Թումանյան-150». Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (1919թ. հոկտեմբերի 21-25), Ե., «Գիտություն», 2020.- 607 էջ,  էջ. 174-192
 26. «Թումանյանական հանրագիտակ» աշխատությունը. Առաջաբան // Շախկյան Գառնիկ. Թումանյանական հանրագիտակ, Ե., «Մեկնարկ » հրատ. , 2019.-176 էջ.
 27. Հովհաննես Թումանյանը Արևմտյան Հայաստանում /,  «Հանդէս Ամսօրեայ», հայագիտական հանդես,  Վիեննա, 2019, № 1-12, էջ  25-69 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Handesamsorya/2019(1-12).pdf
 28. Ованес Туманян и диалог культур //   “Фабрика литературы”, Литературный Журнал.- Москва, 2019, № 6, https://fablit.blogspot.com/p/c-150.html
 29. Յովհաննէս Թումանեանի և «Արարատ» ամսագրի խմբագիրների բարեկամութեան պատմությունից  //   «Ս. Էջմիածին» ամսագիր, Էջմտածին,  2019, №2.,   էջ   114-128 https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2019/2.pdf
 30. Последний подвиг Ованеса Туманяна. // “Литературная Армения”.- Ереван, 2019, № 1, с.  125-149
 31. Ованес Туманян и массовое переселение из Вана-Васпуракана // «Лрабер Асаракакан гитутюннери», Ереван, 2019, № 3,     147-162 https://arar.sci.am/dlibra/publication/44774
 32. Անուշավան Զաքարյան. «Ռուս գրողները և Հովհ. Թումանյանը» // «Պատմաբանասիրական հանդես».- Ե., 2019,  №  3,  262-267 https://arar.sci.am/dlibra/publication/194364/edition/176644
 33. Հովհաննես Թումանյան և ազգային գոյապայքարը (1918) // «Հանդես», (Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ).- Ե., 2019.- № 21, էջ   3-19 https://drive.google.com/file/d/1G3oE_xZrCN-mlI_iXQxtCiq57fxfFxl2/view
 34. Գաղութային գրականության թումանյանական ընկալումը, Ակադեմիայում Վլադիմիր Բարխուդարյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (2017թ. սեպտեմբերի 22), Մեսրոպ արք. Աշճեան մատենաշար 195 // Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ , 2019., էջ. 60-68
 35. Հովհաննես Թումանյանը՝ որպես պետականության, ազգի հարատևության գաղափարի ու մշակույթի բարձրակետ // «Հովհաննես Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը  միջազգային գիտաժողովի նյութեր Conference (15-16 մայիսի 2019 թ.)» // Ե.,  Հյուսիսային համալսարան հրատ., 2019.- 393 էջ, էջ. 19-32
 36. Կոմիտասը թումանյանական վավերագրերում ; Կոմիտասական 3 (ժողովածու), ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ/ խմբ. Խորհուրդ Ա.Աղասյան (գլխավոր խմբագիր) և ուրիշներ, հատորի խմբագիր Աննա Ասատրյան // Ե.,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. 2019.-267 էջ, էջ 151-165
 37. Ованес Туманян  и «безбрежное море армянского горя // «Настоящее Время», (Международная ассоциация писателей).- Рига 2018, , №3(49), 4(50)  с.  193-203
 38. Ованес Туманян и съдбата на арменския народ (բուլղարերեն) «”Знаци”» («Նշաններ»),  Варна, 2018, №  2, էջ  124 -136
 39. Հովհաննես Թումանյան-Էդվարդ Անտինյան. «Հազարան բըլբուլ» (Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին ընդառաջ) // «Նորք» – Ե.,  2018, №  3, էջ 150 – 159 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/2018(3).pdf
 40. «Թումանյանի ճանապարհորդությունները 1901 թվականին» // «Հավատամք».- Սանկտ-Պետերբուրգ. – 2018, 2 (296) էջ 10
 41. Դրվագներ Հովհաննես Քաջազնունու և Հովհաննես Թումանյանի բարեկամության պատմությունից //«Պատմաբանասիրական հանդես».- Ե., 2018, № 3(209), էջ  125-135 https://arar.sci.am/dlibra/publication/194262/edition/176549
 42. Րաֆֆին Հովհ. Թումանյանի կյանքում //«Հանդես» (Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու) ԵԹԿՊԻ.- Ե., 2018, № 20, էջ 189-198 https://drive.google.com/file/d/1S3lcjBsUQ4KDXej5xlQKoCe3tLN-fzvg/view
 43. Сурма Туманян “И только через много лет… ” или “в поисках прошлого”// «Историко-филологический журнал».- Ереван, 2018, №2 (208), էջ 218-224        https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2_2018.html
 44. «Ирма . Олга Туманян //  «Лрабер Асаракакан гитутюннери», Ереван, 2018, №3(654), էջ.  385-(Yerevan).  https://www.flib.sci.am/journal/Lraber/V_3_2018.html
 45. ՄխիթարյաններըԼեոյիգրապատմականուսումնասիրություններիհամատեքստում// «ՎենետիկիՄխիթարյանմիաբանություն-300. Միջազգայինգիտաժողովի (1917 հոկտեմբերի 23-25) զեկուցումներիժողովածու», Ե., ՀՀԳԱԱպատմությանինստիտուտ; – 665 էջ, էջ 223-239
 46. Հայաստանի առաջին հանրապետության կրթամշակութային քաղաքականությունը և Հովհաննես Թումանյանը //Կրթամշակութային կյանքը Հայաստանի առաջին հանրապետության տարիներին: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր։ 2018թ. մայիս 15-16; Ե., Համազգային հրատ. 2018.- 276 էջ,  էջ 126-141
 47. «Я – вселенной властелин» (Народные истоки творчества Ованеса  Туманяна) //   “Port-Folio”, Literary Almanac  (Montreal. (Canada), 2017, № 250, October
 48. Ավետիս Ահարոնյանի և Հովհաննես Թումանյանի գրական և ազգային գործունեության պատմությունից» // «Ավետիս Ահարոնյան 150. Գիտաժողովի նյութեր 2016թ. դեկտեմբերի 15», Համազգային հայ կրթական և մշակութային միություն;, 2017.- 392 էջ, էջ 207-226
 49. Գառնիկ Շախկյանի «Մեր Թումանյանը» աշխատությունը». Առաջաբան // «Ճարտարապետ Գ. Շախկյան «Կենսամատենագիտություն», Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան; Ե., «ՎԱՎ-ՊՐԻՆՏ» 2017.- էջ  69-70
 50. Հովհաննես Թումանյանը իբրև ցեղասպանության վավերագրող և հատուցման պահանջատեր // Հայոց ցեղասպանությունը և հատուցման հիմնախնդիրը (22-23 նոյեմբերի, 2016թ.). Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու; Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմ.ինստ., 2017.-256 էջ, էջ  193-203
 51. «Հովհաննես Թումանյանը Մեծ Եղեռնի հորձանուտում» //  «Վեմ» համահայկական հանդես, Ե., 2017, № 2 (58) էջ.  118-151, https://vemjournal.org/wp-content/uploads/2020/07/09- -2017-2.pdf
 52. Մանուկ Աբեղյանի և Թումանյանի գրական համագործակցության պատմությունից // «Գրականագիտական հանդես»,   Ե., 2017- № 1 (16), էջ  312 – 324,  http://litinst.sci.am/am/Book/Book2016/Hovhannisyan.pdf
 53. Գրականությունը որպես հավատամք (Մագդա Ջանփոլադյանի ծննդյան 75 և գրական-մանկավարժական գործունեության 50-ամյակների առթիվ) // «Պատմաբանասիրական հանդես».- Ե., 2017, №  3 (206), էջ   280-285 https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_3_2017.html
 54. Գառնիկ Շախկյան. Թումանյանական աշխարհ. Մշակութային գիտարան // «Պատմա-բանասիրական  հանդես».-Ե.,  2017, №  2, (205), էջ  253-257 https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2_2017.htmlISSN 0135-0536։
 55. Крик о помощи, оставшийся неуслышанным, Альманах “Порт-Фолио”, выпуск 230, Февраль 2016 Монреаль., Almanac “Port-Folio”, issue № 230, February 2016
 56. Առաջաբանի փոխարեն. Հայ ժողովրդի գենետիկ կոդը // Թումանյան 145,  Միջբուհական գիտաժողովի (6-7 մայիսի, 2014թ) զեկուցումների ժողովածու, Երևանի Հյուսիսային համալսարան;   2016, 210 էջ, էջ  8-20
 57. Հովհաննես Թումանյանը կովկասյան ռազմաճակատում // Միջբուհականգիտաժողովի  (6-7 մայիսի, 2014թ) զեկուցումների ժողովածու, Ե., Երևանի Հյուսիսային համալս. հրատ.; 2016, 210 էջ, էջ. 136-155
 58. Հովհաննես Թումանյանը Ցեղասպանության և Եղեռնի հորձանուտում (1914-1915) // Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (21-22 ապրիլի 2015թ.), Ե., Երևանի Հյուսիսային համալս. հրատ. , -532 էջ, էջ 20-29
 59. Թումանյանի կյանքի տարեգրություն (1912-1913) //Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության պատմության տարեգրություն (1909-1914), Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», 2016, 858 էջ, էջ  349-687
 60. Դ. Դեմիրճյանը և Հայ գրողների կովկասյան ընկերությունը // Դերենիկ Դեմիրճյանի հարկի ներքո, Ե.,  -200 էջ, էջ  150-164
 61. Մագդա Ջանփոլադյան. «Սասունցի Դավթի» ռուսական կյանքը // «Պատմաբանասիրական հանդես». Ե. – 2016, № 3,  էջ 243-246, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_3_2016.html
 62. Թումանյանի որբախնամ գործունեությունից //«Նորք»., Ե., № 2., էջ 133-143  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/2016(2).pdf
 63. Ованес Туманян в первые месяцы Первой мировой войны // « Вестник общественных наук” научно- общественный журнал,-Е., 2016,- №  3 (648) с. 166-182, https://arar.sci.am/dlibra/publication/44481/edition/39918/content
 64. Артавазд Туманян: Добровольная жертва Геноцида // «Историко – филологический журнал», Е., 1915, № 2 (199), с. 72-73  https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2_2015.html
 65. Քեռի-Խեչանները Թումանյանի կյանքում //, Գրականագիտական հանդես, Ե., 2015, № 15, էջ 197-218։ http://serials.flib.sci.am/Publications/literal-2015/book/content.html
 66. Էջեր Ցեղասպանության տարիներին Հովհ. Թումանյանի գործունեությունից // «Հանդես», Ե., 2015, № – էջ 116-126 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/handes2002/2015/17.pdf
 67. «Թումանյանի հանդիպումները ռուս բարձրաստիճան զինվորականների հետ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին» // «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը» միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու (1-2 հոկտեմբերի 2014թ.), Ե., ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ. հրատ. , – 334 էջ., էջ  32-42
 68. Գառնիկ Շախկյանի «Մեր Թումանյանը» աշխատությունը. Առաջաբան // Շախկյան Գ. Ս.   « Ժպտադեմ, զվարճախոս ու զարմանահրաշ մեր Թումանյանը . Ե.,  «Վան Արյան», – 2015. – 180 էջ
 69. Զորավար Անդրանիկի 10 նամակները Հովհաննես Թումանյանին (գիտական հրապարակում)// «Պատմաբանասիրական հանդես», Ե., 2014, № 3, 2 (196), էջ 171-­186 https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2_2014.html
 70. Встречи Ов. Туманяна с военачальниками русской армии / (Ноябрь – декабрь, 1914) // «Պատմաբանասիրական հանդես», Ե., 2014, № 3, էջ  21-48  https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_3_2014.html
 71. Մինչև վախճանն անվախճանի (Հովհաննես Թումանյան 145) // «Նարցիս» մշակութային հանդես.- Ե., 1914,  №  1, էջ 12­-19
 72. Анушавана Закарян (К 60-летию со дня рождения) // «Историко –филологический журнал », Е., 2014, № 1, с. 293­-295 https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_1_2014.html
 73. Թումանյանը Էդվարդ Ջրբաշյանի կյանքում/, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Ե.,  – № 1. (142), էջ   24-31։ http://www.ysu.am/science/hy/1402742883
 74. Ованес Туманян –“Моя душа с творцом”, Hovhannes Tumanyan – “My soul with the creator”. Альманах “Порт-фолио”, Февраль 2014, с. 9- 21 (Монреаль, Канада).
 75. Երկու խոսք, Վարդան Դևրիկյան, «Ափից ափ լողացող սիրահար պատանու պատմությունը և «Ախթամարը» // «Անտարես», Ե., 62 էջ, էջ  3-8
 76. Ованес Туманян – це наше всё. Мова та история: // збирник наукових праць. Академия наук вищой освити Украини.– Киев:, 2014. – с. 14 -17
 77. «Հովհաննես Թումանյանը և իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը» // « Հովհաննես Թումայնան // Դիզակ պլյուս, Ստեփանակերտ, 2014 – 220 էջ
 78. « Ованес Туманян – Це наше вс, “Жёинка-Украинка”, (на украинском языке), выпуск №  213։  август- сентябрь, Киев  2014 , https://ukrainka.org.ua/node/3967
 79.  Ованес Туманян – Это наше всё //, “Порт-фолио, №  выпуск 213, сентябрь 2014 г., на на русском языке, Монреаль., 2014
 80. Ованес Туманян – це наше всё. «Мова та история: збирник наукових праць» /, Академия наук вищой освити Украини, Киев,   –с.  14 -17
 81. Թումանյան-Զավարյան. Մաս 1-­­ին, Սիմոն Զավարյանի և Հովհաննես Թումանյանի սրտակից բարեկամությունը // «Վեմ», Ե., 2013. №  3 (43), էջ   97 – 123 https://vemjournal.org/wp-content/uploads/2020/07/09
 82. Թումանյան-Զավարյան. գաղափարական ժառանգությունը, Մաս 2­րդ // «Վեմ», Ե., 2013, № 4 (44), էջ   225- ­245։ https://vemjournal.org/wp-content/uploads/2020/07/16
 83. Անտիպ նամակներ (գիտական հրապարակաում) // «Վէմ», Ե., 2013, № 4 (44),    246-250։  https://vemjournal.org/wp-content/uploads/2020/07/16
 84. Обращение Централъного совета Армянских Земляческих союзов. (1918г.), Публикация //, «Историко –филологический журнал», 2013 ,  № 1 (192), с.   178-185, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_1_2013.html
 85. Թումանյանագիտության երախտավորը //, «Նոր­Դար» , 2013, № 4, էջ   34­-44  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Nor-Dar%20Yerevan /2013(4). pdf
 86. Դաշնակցական գործի» արձագանքների պատմությունից // Միջազգային գիտաժողովի (2013. 17-19 հոկտեմբերի 2013) «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները» դրույթների ժողովածու, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» ” 2013, էջ 178-180
 87. Թումանյանը և արդիականությունը // Հանրապետական միջբուհական գիտաժողովի (2013. 29¬ը մարտի-ապրիլի 2) նյութերի ժողովածու, Ե., Հյուսիային համալս. հրատ., Ե., 2013, 264 էջ. էջ 3-75
 88. «Մահը մերն է, մենք՝ մահինը» // Հովհ. Թումանյանը և արդիականությունը. Հանրապետական միջբուհական գիտաժողովի (2013. 29¬ը մարտի-ապրիլի 2),  նյութերի ժողովածու; Ե.,   Հյուսիային համալս. հրատ., 2013,  264 էջ.  էջ 18 – 48
 89. Для смерти смертный родился // Հանրապետական միջբուհական գիտաժողովի (2013 . 29¬ը մարտի – 2 ապրիլի) նյութերի ժողովածու,  Հյուսիային համալս. հրատ. (2013,  264 էջ. էջ 48 – 55
 90. Հովհ. Թումանյանի 1915թ. այցելությունը Վան // «Հայաստանի մյրաքաղաքները. Գիրք 1, Վան., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013.- 352 էջ. էջ 216 – 226 https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/10/
 91. Գիրքը Թումանյանի կյանքում // «Հայ գիրքը և հայ գրականությունը» ժողովածու,  Ե., «Գասպրինտ»,  2013, 208 էջ,  էջ  62 – 99
 92. Ованес Туманян и Февральское восстание 1921-го года. / “Портфолио”, Монреаль,  2012, № 182 (февраль), 10 страниц
 93. Նորահայտ էջեր Թումանյան – Իսահակյան. գրական-ազգակցական և մարդկային¬-հոգևոր առնչակցության պատմությունից // «Ավետիք Իսահակյան, Գիտական ընթերցումներ 2011; «Վան Արյան», Ե.,  2012, 152 էջ, էջ 22 – 49
 94. Անին Հովհաննես Թումանյանի կյանքում և ստեղծագործություններում // Միջազգային գիտաժողով՝ Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոն. Զեկուցումների ժողովածու. Ե.,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ. 2012, 392 էջ, էջ  346-358
 95. Ինքնակրթության դերը հայ գրողի կյանքում // Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները, միջազգային գիտաժողովի նյութեր (17-18, 21-22 մայիսի 1912թ.) ; Հյուսիսային համալս. հրատ. 2012-; 700 էջ,  էջ 405 – 436
 96. Սայաթ-Նովան Հովհաննես Թումանյանի կյանքում // Սայաթ-Նովա – 300։ Զեկուցումների ժողովածու, ( 21 հունիսի, 2012)։ Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012. -194  էջ,  էջ 131-163
 97. Գիրքը Թումանեանի կեանքում // «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա -Երևան,  2012, №   1-12, Յունուար­-Դեկտեմբեր, էջ 49­-83  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Handesamsorya/2012(1-12).
 98. Էջեր Թումանյանի հրապարակախոսական գործունեությունից // «Պատմաբանասիրական հանդես», Ե., 2011, №  1, էջ 61-83 https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_1_2011.html
 99. Թումանյանը և նրա դուստրը Վ.Տերյանի կյանքում // Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողովների նյութեր,   Հյուսիսային. Համալս. հրատ.,  Ե.,  – 208 էջ.- էջ 27-73
 100. Թումանյանի հերոսները երազների առեղծվածային աշխարհում։ Վահան Տերյանի ծննդյան 125-ամյակին և հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտաժողովների նյութեր; Հյուսիս. Համալս. հրատ.Ե., 2011, 208 էջ- էջ 138 – 165
 101. Թումանյանի քաղաքական հալածանքները // «Բանբեր Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի», Ե.,  – № 2.- Պրակ 7.- էջ  21 – 45
 102. Հովհ. Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն (1869¬1908)   Ե., «Գիտություն» , 2010, 670 էջ.- էջ 113 – 228
 103. Հայոց վշտի անհուն ծովում., Հովհաննես Թումանյանը և 1921 թ. փետրվարյան ապստամբությունը // Կրթական բարեփոխումներ. … միջազգային առաջավոր փորձը գիտական նստաշրջանի նյութեր; Ե., Հյուսիսային համալս.հրատ., 2010,  էջ 11-32;  էջ 165 – 174
 104. Թումանյանի դատավարությունը // «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա -Երևան,- 2010, № 1-12 (հունվար-դեկտեմբեր),  էջ  313 – 397 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Handesamsorya /2010(1-12).pdf
 105. Թումանյանը գրողի իրավունքի պաշտպան // Հայոց լեզու և գրականություն. ամսագիր, – Ե., 2009.- № 3-4. էջ 16 – 23 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Hayoclezu%20&%20 grakanutyun/2009(3-4).pdf
 106. Թումանյանը և ազգային թատրոնը /, Tumanyan and the National Theater /, Հայոց լեզու և գրականություն.-  Ե., 2009.- №  1-2. էջ 30 – 38 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Hayoclezu%20&%20 grakanutyun/2009(1-2).pdf
 107. Թումանյանը և Խրիմյան Հայրիկը //   «Էջմիածին» ամսագիր , Ս. Էջմիածին, 2009.- № – 1 ( №Ա. հունվար). էջ   106 -116  https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2009/2009(1).pdf
 108. Թումանյանի 1903 թ. ժողովածուի նախապատրաստական շրջանը //, «Գարուն», Ե., 2009.- №   3-4.- էջ 125 – 135 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Garun1967/2009/3-4_ocr.pdf
 109. Թումանյանի երկրային «մուսան» [Վարյա Խանդամիրյան] // «Նորք», Ե., 2009. № – էջ 107 – 119 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/2009(4).pdf
 110. Թումանյանի դասերը, «Օրեր» հանդես (եվրոպական անկախ ամսագիր),- Պրահա,  – № 1(46), էջ 5 – 13//«Հորիզոն» համահայկական հանդես , Մոնրեալ,  2009 , №  10 (302),  էջ  1-10
 111. «Совершенство Туманяна», «Портфолио», Интернет-журнал, Канада, Монреаль – 2009.- № 148
 112. Հովհաննես Թումանյանը և իշխանուհի Մարիամ Թումանյանը // «Պատմաբանասիրակական Հանդես».-  Ե., 2009.- №  2-3 (181-182). Էջ 71-91 https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2-3_09.html
 113. Հովհաննես Թումանյանի և բարերար Փիլ. Վարդազարյանի բարեկամությունը // «Բանբեր Հայաստանի արխիվների».- Ե.,   №  1, էջ 132. – 139 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/BanberHayastaniarxivi 2009%281%29.pdf
 114. Հովհաննես Թումանյանը և Ղազարոս Աղայանը // «Նոր-Դար»  .- Ե., № 1-2, էջ  24 – 43 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Nor-Dar%20Yerevan/2009(1-2).pdf
 115. Թումանյան և Կոմիտաս։ Hovhaness Toumanyan and Komitas // «Վէմ» համահայկական հանդես, Ե., № 1 , էջ  113 -131, https://vemjournal.org/wp-content/uploads/2020/07/11
 116. Ованес Туманян в Петербурге // «Доброе утро» журнал, – Калуга, 2009, №  7-8 (48 – 49), с. 3-7
 117. Туманян -изученный и неизученный (Заметки. Реплики. Отклики.) // «Вопросы литературы (журнал критики и литературоведения), Москва, 2009, № 6, с.   420 – 426. https://voplit.ru/issue/2009-6/
 118. Թումանյանը մանկական գրականության ասպարեզում // «Բազմավեպ».- Վենետիկ,Ս.Ղազար,  2009 .- № 1-4,  էջ 375 – 405 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Bazmavep/2009(1-4)_ocr.pdf
 119. Политические преследования Ованеса Туманяна, «Порт-Фолио», Монреал, 2009, № 155, 31 с.
 120. Ованес Туманян и национальная миротворческая доктрина // Art-e-Lit, Международный литературно-художественный салон. – Москва, 2009.- октябрь, с.4
 121. Ованес Туманян и диалог культур // Art-e-Lit, Международный литературно-художественный салон, Москва 2009, № 10, октябрь, 18
 122. Դրվագներ Հ. Թումանյանի և Լ. Շանթի մտերմեությունից // «Լևոն Շանթ – 140 գիտաժողովի նյութեր» ԵՊՀ հրատ., Ե., 2009, 276 էջ.-էջ 78 – 116
 123. Թումանյանի դասերը (պատգամների մասին) // «Թումանյանը և XXI դարը. գիտական նստաշրջանի նյութեր (19-ը փետրվարի 2009թ), Երևանի «Հյուսիսային համալս.հրատ.-Ե. , – 108 էջ.  Էջ  13 – 32
 124. Թումանյան-հրապարակախոսը «Հորիզոնը» խմբագրելու շրջանում (1910-1912) // Թումանյանի հրապարակախոսությունը ժամանակի զուգահեռականներում . գիտաժողովի նյութեր, ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր),  Պրակ Թ;  ԵՊՀ  հրատ., Ե.,-149 էջ.- էջ  117 – 129
 125. «Հովհ.Թումանյանի խաղաղասիրական դավանանքը», «Նորք» ամսագիր, Ե., 2008,  №  2,  էջ 126 – 140։ https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/2008(2).pdf
 126. Թումանյանի 1901թ. ճանապարհորդությունները //  «Պատմա-բանասիրական հանդես», Ե.,  2008, №   3, էջ  61 – 77 https://arar.sci.am/dlibra/publication/193116/edition/175462/content
 127. Оване сТуманян и диалог литератур // «Калуга многонациональная» ежемесячний вестник, № 4 , апрель.- Калуга 2008 , с. 6-8
 128. «Թումանյանի կատարելությունը» //, «Գործարար», Կալուգա,  2008, №  4-6, (108-110) , էջ 8-11։ https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Gorcarar/2008(4-6).pdf
 129. «Թումանյանի կատարելության շրջանը» // «Էկանոմիկա».-Ե., 2008, № 1
 130. Թումանյանը Ուրավելում (1901թ.Բելի Կլյուչ) // .- «Բանբեր Հայաստանի արխիվների», 2008, № 1, էջ 234 – 243  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/BanberHayastaniarxivi /2008%281%29.pdf
 131. Թումանյանը և հայոց լեզվի զարգացման խնդիրները (1910-1911) //, «Հայոց լեզու և գրականություն» .- Ե., 2008, №  7-8,  էջ 22 –  33  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Hayoclezu%20&%20 grakanutyun/2008%287-8%29.pdf
 132. Թուանյանը և դպրոցը // «Հայոց լեզու և գրականություն» գիտամեթոդական ամսագիր.- Ե., 2008, №  5-6, էջ 20 – 35  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Hayoclezu%20&%20 grakanutyun/2008%285-6%29.pdf
 133. Թումանյանի դուստրը // «Օրեր».- Պրահա,  2008, № 1, 44 – 46,  2 , էջ 45-47
 134. Դրվագներ Հ. Թումանյանի 1905-1906թթ. Ազգային-հասարակական գործունեությունից // Գիտական նստաշրջանի նյութեր, (4-6 ապրիլի 2007թ.), Հյուսիսային համալսարանի հրատ. – Ե., 2008.- էջ 36 – 44
 135. Դրվագներ Հովհաննես Թումանյանի ազգային-հասարակական գործունեությունից (1905-1906 թթ.) // «Պատմաբանասիրական հանդես».-   Ե., 2007, №  էջ  97 – 123 https://arar.sci.am/dlibra/publication/192983/edition/175337
 136. Флаги мира и войны. Ованес Туманян и национальная миротворческая деятельность // «Литературная Армения», Е., –  №   3,  с.  108 – 129  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Literatunaya%20Armenia /2009(3).pdf
 137. Գրողի գիտական կենսագրության ուսումնասիրության տեսական և մեթոդաբանական խնդիրները //  «Գրականագիտական հանդես».- Ե.,  2007, №  1-2 (7-8 ) ,  էջ 35 – 64։ https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Grakanagitakan%20 Handes/2007(A-B).pdf
 138. Աղբալյան – ­Բրանդեսը //  «Նորք».-  Ե.,  2006, № 3, էջ 117-131  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/2006(3).pdf
 139. Նիկոլ Աղբալյանը և «Վերնատունը» // Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (նոյեմբեր 25-26, 2005), «Լուսակն».,  Ե., 2006.- էջ 99-120
 140. Թումանյանի թարգմանական ժառանգությունից // «Նորք». Ե., 2005,  № 1, էջ 133 – 138։ https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/2005(1).pdf
 141. «Վերնատան» կատակ-բանաստեղծությունները: Անտիպ էջեր Դ. Դեմիրճյանի և Հ. Թումանյանի ժառանգությունից // «Գարուն». – Ե., 2004.- № ,  էջ  60 – 65։ https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Garun1967/2004/2_ocr.pdf
 142. Անծանոթ էջեր Դ. Դեմիրճյանի քննադատական-հրապարակախոսական ժառանգությունից // «Պատմա-բանասիրական հանդես».- Ե., 2004, № 3, էջ 99 – 110 https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_3_2004.html
 143. Անտիպ էջեր Հովհ. Թումանյանի և Դ. Դեմիրճյանի գեղարվեստական ժառանգությունից // «Գրականագիտական և բանասիրական ուսումնասիրություններ».- Մուղնի հրատ., Ե., 2004,  էջ 42-65
 144. Հովհաննես Թումանյանը և Դաշնակցության դատավարությունը (1912) //  «Պատմա-բանասիրական հանդես», .-Ե., 1999,  № 1, 161-180  https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_1_1999.html
 145. Հովհաննես Թումանյան, բնագրերի գիտական հրապարակումներ և Թումանյանի անստորագիր հոդվածների  ու ավարտուն ինքնագրերի, ձեռագիր պատառիկների և օրագրերի հրապարակում / Հովհաննես Թումանյան, ԵԼԺ 10 հատորով, հ. 8 , գիտական հրատ; ՀՀ ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., Ե.,1999.-709 էջ.- էջ  325 – 710
 146. Հովհաննես Թումանյանի հոբելյանը 1919 թվականին // «Թումանյան. Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ» մատենաշար, հ. 5, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ.- Ե., 1998.- էջ 125 – 147
 147. Հովհաննես Թումանյանի երկու հոդվածների առթիվ («Փաստեր»,«Առայժմ») հրապարակում //, «Նորք » .  Ե., – 1994 , №  2, էջ   104 – 113
 148.  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/1994(2).pdf
 149. Նվարդ Թումանյանի հուշ-գրառումները Ավետիք Իսահակյանի մասին (նաև Թումանյանի մասին) // «Նորք».- Ե., 1992, № 5-6,  էջ  60 – 68  https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/norq1989/1992(5-6).pdf
 150. Душа моя Вселенную  обьяла. Общественная   деятельность Ов. Туманяна в годы Первой   Мировой войны //  «Литературная   Армения». – Е., 1991,    № 11-12, с.  148-155
 151. Հայ քննադատական միտքը 20-րդ դարասկզբին և գրական ասուլիսները // «Քննադատական տարեգիրք, գիրք 3,  հոդվածներ //«Նաիրի».- Ե.,1991, էջ  250 – 280։
 152. Թումանյանը և Վրաստանը // «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», ամսագիր.- Ե., 1990, № 6, էջ  63-64 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Haylezgrak/1990(6).pdf
 153. Հովհաննես Թումանյանը և հայ-վրացական բարեկամությունը // «Հայրենիք», ամսագիր, Բոստոն, 1990
 154. Թումանյանը և հայ-վրացական բարեկամությունը // Պատմաբանսիրական հանդես».- Ե., 1989, № 2,  էջ  63-74, https://www.flib.sci.am/journal/HP.J/V_2_89.htm
 155. «Սայաթ-Նովայի արժեքավորման պատմությունից // «Սովետական գրականություն» ամսագիր.- Ե., 1987, № 10, էջ  92—100 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/sovetakangrakE/1987(10).pdf
 156. Жизнеутвердающая сила правды , Предисловие к сборнику избранных новелл Григора Зограба ։ «Советакан грох», 1986
 157. Գրական քննադատության և տեսության հարցերը Е.,  Հայ գրողների Կովկասյան ընկերության երեկույթներին // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»,  Ե., 1985, №  6, էջ 16 – 28, https://arar.sci.am/dlibra/publication/41004/edition/36740/content
 158. Էջեր Հայ Գրողների Կովկասյան Ընկերության գործունեությունից // «Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում».- Ե., 1985, № 5, էջ  37 – 39 https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Haylezgrak/1985(5).pdf
 159. Деятелность Ковказского общество армянских песателей // «Литературная Армения» 1985, № 10
 160. Переписка Иоанны Брюсовой с Нвард Туманян/, /։ Брюсовские чтения 1893 года (сб. статей) .- го. Пед. Ин-т русск. и иностр. Языков им. В.Я.Брюсова. /«Совет. Грох». Е.,  1985, с. 418-454
 161. Թումանյանը Հայ Գրողների Կովկասյան Ընկերության հիմնադիր» // Թումանյան Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ, մատենաշար, հ.4,  ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ.- Ե., 1985,- էջ 128-15
 162. Երիտասարդ գրականագետների հանրապտական 7-րդ նստաշրջան // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների». – Ե., 1984, № 6, էջ 96-98 https://www.flib.sci.am/journal/Lraber/V_6_84.html
 163. Հայ գրողների Կովկասյան ընկերության հիմնադրման պատմությունից // «Պատմա­բանասիրական հանդես».-  Ե., 1984, №  2, էջ  43­-51 https://arar.sci.am/dlibra/publication/190816/edition/173306/content
 164. Հովհաննես Թումանյանը և Հայ Գրողների Կովկասյան ընկերությունը // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների». – Ե., 1983, №  10, էջ  40-­50 https://www.flib.sci.am/journal/Lraber/V_10_83.html
 165. Հայ գրողների կովկասյան ընկերության դերը միջազգային գրական առնչությունների զարգացման գործում // Երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպիրանտների գիտական 6-րդ նստաշրջան. Զեկուցումների դրույթներ Ծաղկաձոր, մայիսի 27-29, 1983թ.-Ե.- Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ. 1983 էջ 17-19
 166. Հեղինակի, պատմողի և հերոսի խոսքի առանձնահատկությունները Գրիգոր Զոհրապի նորավեպերում // «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», Ե.,  –   3, էջ . 15-26  https://www.flib.sci.am/journal/Lraber/V_3_81.html

 Այլ  և գիտահանրամատչելի հոդվածներ

Շուրջ 150  հոդվածներ, որոնք տպագրվել են ՀՀ-ի, Կանադայի (Մոնրեալ), ՌԴ-ի (Մոսկվա, Ս.Պետերբուրգ, Կրասնոդար, Ռոստով, Կալուգա),  ՈՒկրաինայի (Կիև), Չեխիայի  (Պրահա),  Լատվիայի  (Ռիգա), Վրաստանի (Թբիլիսի) և այլ վայրերի  հայ և օտարալեզու  (ռուսերեն, անգլերեն,  ուկրաիներեն, բուլղարերեն,  լատվիերեն) պարբերական մամուլում, ինտերնետ հանդեսներում, գիտահանրամատչելի ամսագրերում, լրագրերում, ներառված չեն ընդհանուր ցանկում։

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐ

Վերջին 5 տարում մասնակցել է ավելի քան 30 միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների ՀՀ-ում և արտերկրում։