Վեներա Հովիկի Ավետիսյան «Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործությունում» Ժ.01.03 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2023թ. նեյեմբերի 20-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, Ա. Հ. Զաքարյան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Ա. Հ. Չուլյան: Առաջատար կազմակերպություն` Խ․Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Աննա Մարատի Սարգսյան «Մտավորականության գեղարվեստական քննության փորձը Զապել Եսայանի վիպագրության մեջ» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2023թ. հունիսի 16-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Պարգևի Մուրադյան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նաիրա Վալերիկի Համբարձումյան: Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան: Սեղմագիր

Նարեկ Գագիկի Սուքիասյան «Եղիշե Չարենցը և 20-րդ դարասկզբի համաշխարհային գրական զարգացումները» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2023թ. ապրիլի 28-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր Մուսայելյան Հովիկ Գաստելլոյի, բան. գիտ. թեկնածու Արմեն Ավանեսի Ավանեսյան: Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Սիրանուշ Հովիկի Փարսադանյան «Հովհաննես Միրզայան Վանանդեցու գրական ժառանգությունը» Ժ.01.01 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2022թ. դեկտեմբերի 23-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Պարգևի Մուրադյան, բան. գիտ. թեկնածու Անուշ Գագիկի Ապրեսյան: Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Աննա Երեմի Երկանյան «Գևորգ Դևրիկյանի ստեղծագործությունը» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2022թ. հուլիսի 15-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր Պետրոս Հակոբի Դեմիրճյան, բան. գիտ. թեկնածու Արմեն Ավանեսի Ավանեսյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի պետական համալսարան: Սեղմագիր

Հռիփսիմե Արայի Զաքարյան «Ավանդույթի և նորորարության խնդիրները Հենրի Էդոյանի պոեզիայում» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2022թ. ապրիլի 29-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Մարտին Գարեգինի Գիլավյան, բան. գիտ. թեկնածու Դիանա Էդուարդի Մնացականյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Հասմիկ Հենրիկի Գալստյան «Չար ոգիները հայ ժողովրդական զրույցներում. տեսակների դասակարգումն ըստ գործառույթների» Ժ.01.05 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2021թ. դեկտեմբերի 17-ին ժամը 14:00-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր Արմեն Շավարշի Սարգսյան, բան. գիտ. թեկնածու Տորք Սամվելի Դալալյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Նինել Գագիկի Սարգսյան «Արմեն Մարտիրոսյանի բանաստեղծական աշխարհը» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2021թ. դեկտեմբերի 17-ին ժամը 12:00-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հովիկ Գաստելլոյի Մուսայելյան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վահան Արշակի Աղաբաբյան: Առաջատար կազմակերպություն` Երևանի պետական համալսարան: Սեղմագիր

Գոհար Կարենի Սահակյան «Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը. գրական առնչություններ» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2021թ. նոյեմբերի 26-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վաչագան Ռաֆիկի Գրիգորյան, բան. գիտ. թեկնածու Լիլիթ Ժորայի Ղազարյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան
հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Ռուզաննա Նորիկի Սայիյան «Հովհաննես Գրիգորյանի պոեզիայի առանձնահատկությունները» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2021թ. հոկտեմբերի 22-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Սարգսի Հակոբյան, բան. գիտ. թեկնածու Արքմենիկ Հրայրի Նիկողոսյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի պետական համալսարան: Սեղմագիր

Գոհար Կարենի Սահակյան «Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը (գրական առնչություններ և փոխազդեցություններ)» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2021թ. մայիսի 7-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Վլադիմիր Աղասու Կիրակոսյան, բան. գիտ. թեկնածու Լիլիթ Ժորայի Ղազարյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Նարինե Հարությունի Կարախանյան «Արդի հայ կենսագրական վեպը 1990-2015թթ.» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2021թ. ապրիլի 9-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Ռուզան Բուլիկի Արիստակեսյան, բան. գիտ. թեկնածու,դոցենտ Միքայել Հրաչիկի Հայրապետյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Անուշ Մուշեղի Ստեփանյան «Հովհաննես Ղուկասյանի ստեղծագործությունը» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2020թ. նոյեմբերի 20-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Մարտին Գարեգինի Գիլավյան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կարինե Համլետի Մարտիրոսյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Անի Դավիթի Շիրինյան «Դիցաբանական և աստվածաշնչյան մոտիվները Չարենցի ստեղծագործություններում» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2020թ. նոյեմբերի 13-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սլավիկ Սարգսի Հակոբյան, բան. գիտ. թեկնածու Արմեն Ավանեսի Ավանեսյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի պետական համալսարան: Սեղմագիր

Դոնարա Սերյոժայի Մկրտչյան «Պետերբուրգի հայ գրական կյանքը 18-20-րդ դարի առաջին երկու տասնամյակներին» Ժ.01.01 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2020թ. փետրվարի 7-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Պարգևի Մուրադյան, բան. գիտ. թեկնածու Մայա Հովհաննեսի Գրիգորյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Լիլիթ Ժորայի Ղազարյան «Զորայր Խալափյանի վեպերը» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2019թ. նոյեմբերի 22-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր Պետրոս Հակոբի Դեմիրճյան, բան. գիտ. թեկնածու Կարինե Համլետի Մարտիրոսյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Մարինե Հայկի Խեմչյան «Նվիրատուն և խորհրդատուն հայ ժողովրդական հեքիաթներում /տիպահամեմատական քննություն/» Ժ.01.05 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2018թ. հուլիսի 6-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր Արմեն Եղիշի Պետրոսյան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նվարդ Խաչատուրի Վարդանյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի պետական համալսարան: Սեղմագիր

Նանար Վիլենի Սիմոնյան «Հակոբ Կարապենցի ստեղծագործությունը» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2018թ. հունիսի 22-ին ժամը 14:00-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սուրեն Դավթի Դանիելյան, բան. գիտ. թեկնածու Հրաչիկ Հարությունի Սարիբեկյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի պետական համալսարան: Սեղմագիր

Սիրվարդ Ալեքսանդրի Ասրյան «Ռուբեն Հովսեփյանի գեղարվեստական արձակը» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2018թ. հունիսի 22-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Պարգևի Մուրադյան, բան. գիտ. թեկնածու Ռիմա Մամիկոնի Ստեփանյան: Առաջատար կազմակերպություն`Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան: Սեղմագիր

Նոնա Ռաֆիկի Դավթյան «Պետրոս Հաճյանի կյանքը և գործը» Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2018թ. մարտի 30-ին ժամը 14:00-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սուրեն Դավթի Դանիելյան, բան. գիտ. թեկնածու Քնարիկ Արմենի Աբրահամյան: Առաջատար կազմակերպություն`Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան: Սեղմագիր

Անահիտ Գուրգենի Հովհաննիսյան «Կոստան Զարյանի գեղարվեստական արձակը /«Անցորդը և իր ճամփան», «Բանկոոպը և մամութի ոսկորները», «Նավը լեռան վրա» վեպերը»/ Ժ.01.02 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2018թ. մարտի 30-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Կիմ Բագրատի Աղաբեկյան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լիլիթ Բորիսի Սեյրանյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան: Սեղմագիր

Գառնիկ Թելմանի Գևորգյան «Հետհեղափոխական պատմավեպը պարսից ժամանակակից արձակում» Ժ.01.07 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2018թ. մարտի 2-ին ժամը 14:00-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Արմանուշ Կոզմոյի Կոզմոյան, բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Լիլիթ Մերուժանի Սաֆրաստյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան: Սեղմագիր

Մարինե Էդուարդի Կիրակոսյան «Ֆրանսիական էկզիստենցիալիզմը և Խուան Կառլոս Օնետտիի արձակը» Ժ.01.07 մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի ատենախոսության պաշտպանությունը կկայանա 2018թ. փետրվարի 9-ին ժամը 12:30-ին: Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ բան.գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ալվարդ Հակոբի Ջիվանյան, բան. գիտ. թեկնածու Ռուզաննա Արշակի Պետրոսյան: Առաջատար կազմակերպություն`Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան: Սեղմագիր